Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

RF:s elitstöd sänks 30 miljoner

2013-10-15 09:52

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att sänka elitstödets ekonomiska del till specialidrottsförbunden med 30 miljoner kronor 2014. Även verksamhetsstödet kommer att dras ned. De pengar som Riksidrottsförbundet 2008 och 2009 kunde sätta undan till en flerårig elitsatsning är slut. Eftersom regeringen inte ökat det statliga stödet till idrotten, som ligger kvar på samma nivå som det gjort sedan 2010, måste RF ta bort det riktade elitstödet.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:27

– Eftersom regeringen lämnar statsanslaget oförändrat och vi inte vill sänka stödet till idrottsföreningarna har vi tvingats ta det här beslutet. 2013 klarade vi att upprätthålla elitstödet genom att vi gjorde omprioriteringar, centrala neddragningar och tog av sparade medel. Men nu är möjligheterna att ta av sparade medel starkt begränsade, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Beskedet i regeringens budgetproposition i september innebär att idrottsstödet fortsätter att urholkas. Regeringen har heller inte aviserat att stödet kommer att öka de kommande åren. Jämfört med 2009 har svensk idrott tappat nästan 160 miljoner kronor.

– För att anpassa oss till det ekonomiska läget började Riksidrottsförbundet redan inför förra årets budgetår se över vår egen verksamhet för att dra ner på centrala kostnader. Vårt centrala kansli genomgår just nu ett omfattande besparingsarbete som innebär neddragningar både gällande verksamhet och personal. Specialidrottsförbundens ordinarie stöd kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare men vi var tyvärr tvungna att fatta beslutet om att kraftigt sänka elitstödet, säger Karin Mattsson Weijber.

Hon betonar att beslutet inte skulle tagits om det ekonomiska läget varit annorlunda.

– Elitstödet har efter drygt fyra år funnit sina former och börjat få effekt. Vi vet genom de uppföljningar som vi gjort med förbunden hur oerhört viktigt stödet varit för deras elit- och landslagsverksamhet, bland annat har det möjliggjort insatser som tidigare förbunden inte haft resurser till. Men vi har ändå valt att skära i de centrala kostnaderna och på elitstödet för att inte behöva dra ner på stödet till barn- och ungdomsidrotten som är basen för hela den svenska idrottsrörelsen.


Fakta om elitstödet

  • I samband med att riksdagen 2009 beslutade om en ny idrottspolitik införde den också möjligheten att stödja förbundens elitverksamhet för att stärka den internationella konkurrenskraften. 
  • Regeringen gav Riksidrottsförbundet möjlighet att avsätta sammanlagt 212 miljoner kronor av pengarna från Svenska Spel till en flerårig samlad elitsatsning. Det innebar inte att regeringen tillsköt några ytterligare medel.
  • Det ekonomiska elitstödet till förbunden har bestått av två olika delar – landslagsstöd och riktat stöd. Det är det riktade stödet som tas bort helt och hållet. 
  • Enskilda lag och individer har fått riktat stöd för att underlätta deras satsning mot den absoluta världstoppen. Landslagsstödet ges till förbunden för att stärka deras arbete med sina respektive landslag. 
  • Landslagsstödet och det riktade stödet har de senaste åren utgått med 37,5 miljoner kronor vardera. När nu det riktade stödet tas bort kommer landslagsstödet att stärkas och innefatta 45 miljoner kronor, vilket totalt innebär en sänkning med 30 miljoner till förbundens elitverksamhet.


För fler kommentarer kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Skribent: Helena Björck
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss