Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Minskat samhällsstöd ger högre kostnader

2014-08-27 09:04

När statsstödet ligger still och kommunerna minskar sitt stöd tvingas idrottsföreningarna höja sina avgifter. Det visar en studie av idrottsföreningarnas ekonomiska situation Riksidrottsförbundet låtit göra.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:33

Medlems- och träningsavgifter är idrottsföreningarnas viktigaste intäktskälla, en källa som har mer än fördubblat sin betydelse för föreningarnas ekonomi under den senaste 20-årsperioden. 1994 kom 15 procent av intäkterna därifrån, idag är motsvarande siffra 35 procent. De intäkter som minskat är i första hand spel och lotterier, men också det kommunala stödet. Under de senaste fem åren har också det statliga föreningsstödets andel minskat.

– Utvecklingen är oroväckande. När samhällsstödet sjunker tvingas föreningarna kompensera bortfallet med höjda avgifter, den enda intäkt de själva kan kontrollera. Det blir dyrare att idrotta, och det slår hårdast mot barn och ungdomar i familjer med snäva ekonomiska ramar. Vi riskerar att få en allt mer segregerad idrott, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Men det är inte bara avgifterna som ökar när bidragen sjunker. Det gör också kraven på ideella insatser. Av de föreningar som fått ett minskat kommunalt stöd uppger 35 procent att medlemmarna måste arbeta mer ideellt, motsvarande siffra i föreningar som fått ökat stöd är 19 procent.

– Föreningslivet bygger på ideella insatser, men det finns naturligtvis en gräns där kraven blir för stora och kommer att bli ett hinder. Risken är att barn i familjer som inte har tid eller möjlighet att engagera sig stängs ute, säger Karin Mattsson Weijber.

Idrottens finansiering är en av de frågor idrottsrörelsen driver i den pågående valrörelsen, inför både riksdags- och kommunalvalet.

– Det statliga stödet har legat still sedan 2009, vilket innebär att vi i praktiken förlorat 200 miljoner kronor sedan dess. I kommunerna är situationen väldigt olika, men totalt sett ser vi att också det totala stödet minskat över tid. Om politikerna verkligen menar allvar när de talar om en idrott för alla även i framtiden så är det dags att visa det nu, säger Karin Mattsson Weijber.

Riksdrottsförbundet har gjort studie av de lokala föreningarnas situation vid fyra tillfällen: 1994, 2003, 2009 och 2014. Årets studie har genomförts av analysföretaget United Minds och omfattar drygt 2 000 föreningar.

Läs hela undersökningen

För mer kommentarer kontakta
Karin Mattsson Weijber
070-600 37 22

Skribent: Fredrik Rodhe
Epost: This is a mailto link

RF på Twitter

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss