Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Varför arbete för könsblandade styrelser?

2017-03-08 08:10

Planering och beredning av hur idrotten ska genomföra sitt intensifierade jämställdhetsarbete pågår. En del i det förslag som kommer läggas fram för beslut vid Riksidrottsmötet i maj är en reglering för könsblandning i styrelser. Fördelar? Utmaningar? Riksidrottsförbundet frågade experten, Charlotte Holgersson, ekonomie doktor och docent i genus vid KTH.
  • Uppdaterad: 2017-03-08 11:13

Charlotte Holgersson är Ekonomie doktor och Docent i Genus, organisation och ledning vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Ett av hennes främsta fokusområden är återskapandet och förändringen av mansdominansen på ledande positioner i organisationer. En fråga som är på agendan inom idrottsrörelsen inför riksidrottsmötet i maj. 

Riksidrottsstyrelsen tog i höstas beslut om att intensifiera jämställdhetsarbetet inom idrotten. Vilka målen blir och på vilket sätt idrotten bör arbeta för att uppnå dessa är just nu under arbete inför Riksidrottsmötet i maj. En del av arbetet är ett ökat arbete för könsblandade styrelser och valberedningar på förbundsnivå.  

Varför könsblandade styrelser?  

- Varför inte? I alla andra sammanhang försöker vi att eftersträva könsblandning och mångfald. Idrottsförbund ska ju representera medlemmarna och de som arbetar i idrotten men även de potentiella framtida medlemmarna och de är ju både män och kvinnor och de som inte vill tillhöra någon av dessa grupper.  

Ett argument som ofta plockas fram när styrelsesammansättning och kön, då fler kvinnor, diskuteras är att fokus måste vara på kompetens och inte på att få fler kvinnor. Vad säger du om det?  

- Det resonemanget utgår ju från att det inte finns några kompetenta kvinnor. Det man först bör fundera på är ju vad vi menar med kompetens. Är det att ha bra kontakter med finansiärer, att själv ha utövat idrotten, att ha bra ledaregenskaper, erfarenhet från att leda organisationerValberedningar borde fundera på vad styrelsen ska uppnå med sitt arbete och sedan se över vilka kompetenser som då behövs. Att se till jämställdhetsperspektivet är en ingång till att se till att styrelsen  oavsett kön – ska ha rätt kompetens för det arbete som ska göras.  

Kvotering är ett ofta laddat begrepp – finns det fördelar, nackdelar?  

- Först måste man fråga sig vad som menas när vi använder begreppet kvotering. Mål för verksamhet kan vi ha på olika sätt och siffermål är ett mål som går att använda. Det som ofta är laddat i de här diskussionerna är lagstadgad kvotering. I det här fallet, i de förslag som jag förstått att idrottsrörelsen står inför vid Riksidrottsmötet, att arbeta mot mål med könsfördelning 40-60 i förbundsstyrelser och valberedningar, är ingen lag utan ett mål. Men att målen uppfylls betyder inte att jämställdhet är uppnådd. Men det är ett viktigt mål eftersom styrelseposter är beslutade positioner med makt och inflytande.  

Kan man se att det har en positiv effekt på verksamheten när styrelsen är könsblandad?  

- Det finns för dålig kunskap om effekter kopplat till organisationer inom civilsamhället. Jag kan dock inte se att det nödvändigtvis skulle bli sämre. Och egentligen handlar det om en demokratisk grundvärdering. Tycker vi att demokrati är bra – att alla ska få vara med och att alla ska få tycka – eller vill vi att en grupp ska tycka för alla?  

I dag samtalar Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, och Sofia B Karlsson, jämställdhetsresurs Riksidrottsförbundet, om idrottens viktiga arbete för ökad jämställdhet vid Swedish Alliance for Women in Sport’s (SAFWIS) sportgala på Handelshögskolan i Stockholm. 

Lyssna också på Idrott och politik - podradio med Jenny Svender

Den 19-21 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM,i Karlstad. Det är idrottsrörelsens beslutande årsmöte och hålls vartannat år. Representanter från Riksidrottsförbundets samtliga 71 medlemsförbund deltar. Vid RIM ska stämman bland annat besluta om vad det intensifierade jämställdhetsarbetet ska innehålla och vilka nya mål som ska gälla.

 

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-564 52 16

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss