Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Vad gör idrotten för att säkra tryggheten för barn och ungdomar?

2017-06-28 11:22

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Under våren har många intiativ och beslut tagits av idrottsrörelsen för att säkra tryggheten för barn och ungdomar.
  • Uppdaterad: 2018-06-20 20:04

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Sedan 2015 pågår ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete inom svensk idrott, arbetet med Strategi 2025 med målet om ett livslångt idrottande. En stor del i det arbete är att se över sättet på vilket vi bedriver barn- och ungdomsidrott, det handlar om att stärka barnrättsperspektivet genom att utforma tävling och träning på ett sätt som är anpassat efter just barn och inte efter vuxnas normer så som tidigare varit vanligt. 

Under våren har många intiativ och beslut tagit av idrottsrörelsen för att säkra tryggheten för barn och ungdomar. Företrädare för Riksidrottsförbundet har också varit aktiva i media och uppmanat till öppen diskussion och dialog om vad vi tillsammans ska göra och vad som behöver bli bättre.

Här kan du hitta ett urval av länkar till nyheter, stödmaterial och uttalanden från företrädare för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Stärkta åtgärder för att säkra en trygg idrott hittar du här  (beslut som togs vid idrottsrörelsens årsmöte, Riksidrottsmötet, i maj 2017)

Vid Riksidrottsmötet i maj togs också beslut om strategisk plan för ökade insatser för att nå målet om världens bästa barn- och ungdomsidrott. Vad det innebär kan du läsa om här 

Samarbete för att stärka barns rättigheter inom idrotten - Riksidrottsförbundet och BRIS. Nyhet om samarbetet från mars 2017 hittar du här

Satsning på sakkunniga inom barn- och ungdomsidrott i varje distriktsidrottsförbund över hela landet. Dessa personer är kontaktpersoner och stöd till lokala föreningar, föräldrar och barn- och ungdomar. Mer information samt kontaktuppgifter finns här  

Att träna barn är ingen demokratisk rättighet, Björn Eriksson om alla barns rätt till trygg idrott publicerad på debattplats i Aftonbladet den 30 maj 2017. Här hittar du text

Ytterligare debatt i samma ämne hittar du på SVT Opinion från 5 maj 2017. Här hittar du länk  

Vad händer inom svensk barnidrott – Anders Wahlström, barn- och ungdomsansvarig på RF, berättar om det förändringsarbete som just nu pågår inom Svensk idrott i syfte att stärka barnrättsperspektivet och barns rätt till idrott på sina egna villkor - se filmad intervju här.   

Information och stödmaterial för din förening

RF:s riktlinjer samt information om var du kan vända dig med frågor/misstankar om sexuella övergrepp eller andra oegentligheter finns mer information här 

Läs mer om arbetet med barn- och ungdomsidrott här 

 

För mer information kontakta 


Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16 

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss