Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Anläggningar

"Ett bra utbud av anläggningar och andra idrottsytor är en förutsättning för att idrotten ska blomstra."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ingen idrott utan yta

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. De är en källa till glädje och gemenskap samt främjar motion, hälsa och livskvalité. Riksidrottsförbundet vill att människors möjligheter till motion och idrott tydligt ska finnas med i all samhällsplanering.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:44

En av RF:s värdegrunder är allas rätt att vara med. Det förutsätter att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta.

Det kan exempelvis handla om trafikmiljön runt anläggningarna, samt att barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från.

Det kan också handla om att det förutom ändamålsenliga ytor för tävling och träning också kan finnas utrymme för spontanidrott och social gemenskap samt att det också finnas möjlighet till eget utrymme för dusch och ombyte.       

RF stöder kommunernas samarbete med Distriktsidrottsförbund (DF) för att kartlägga och utreda behovet av anläggningar och idrottsmiljöer för idrott. Allvarligast är bristen på anläggningar och idrottsmiljöer i växande storstäder.


Idag finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott. Många anläggningar är dessutom gamla och slukar energi och pengar. RF samarbetar med Energimyndigheten och regionala Energikontor i projekt för energieffektivisering.

De senaste årens debatt har handlat om stora evenemangsarenor och om några lagidrotters önskemål för sin elitverksamhet. RF förespråkar en bra dialog mellan idrotten och kommuner, god framförhållning, realistiska beslutsunderlag, rimliga finansieringslösningar och ökat samarbete mellan olika idrotter och mellan olika kommuner.

En anläggning och idrottsmiljö är överallt där det pågår träning och tävling.  Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Det kan också vara mark, väg, luft eller vatten beroende på vilken idrott och verksamhet det är.

Möjligheterna att organisera idrott på allemansrättslig mark, allmänna vägar, luft och vatten är en förutsättning för en mångfald av möjligheter till motion och idrott.

RF ger stöd till anläggningar och idrottsmiljöer som skapar nya aktivitetsytor för barn och ungdomar.

Mer information om RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program för Svensk idrott

Kontakt

Daniel Glimvert

Anläggningar
08-699 62 55
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss