Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottslyftet

  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:48

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor.

Den 1 januari 2013 infördes nya riktlinjer, som kommer att gälla fram till den 31 december 2015 (under förutsättning att medel fortsatt avsätts). De nya riktlinjerna ska bidra till att Idrottslyftet blir ett ännu bättre verktyg för utveckling av svensk barn- och ungdomsidrott och bygger på förbundens erfarenheter samt de resultat som framkom i den externa utvärdering som gjordes av Idrottslyftet år 1 - 4.

Idrottslyftet föregicks av satsningen Handslaget där RF under en fyraårsperiod (2004-2007) fick en miljard kronor av regeringen för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.

Idrottslyftets syfte och mål

Idrottslyftets övergripande syfte tar sin utgångspunkt i idéprogrammet "Idrotten vill" och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. i RF:s stadgar.

Syftet lyder:

"Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill"

I "Idrotten vill" framgår att idrotten följer FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer 1 om delaktighet och inflytande i samhället samt folkhälsomål nummer 9 om ökad fysisk aktivitet.

Idrottens värdegrund, som bygger på fyra hörnstenar (glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel), är också viktig att beakta i Idrottslyftets olika satsningar. I huvudfokus står allas rätt att vara med, som i idrottens värdegrund beskrivs på följande sätt:

"Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet."

Arbetet med Idrottslyftet ska bidra till att några av idrottsrörelsens gemensamma mål uppnås.

Av de mål som beslutades på Riksidrottsidrottsmötet 2011 harmonierar främst följande med Idrottslyftets intentioner:

  •     Idrottsrörelsen ska ha ökat i antalet aktiviteter och utövare.
  •     Alla SF och IF ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i "Idrotten vill" utifrån sina respektive förutsättningar.
  •     Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat.


För att uppnå Idrottslyftets syfte och mål kommer arbete att genomföras inom fyra prioriterade områden:

  •     Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
  •     Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
  •     Utveckla verkamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill"
  •     Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer


Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet genom att arbeta med ett eller flera av ovanstående områden har möjlighet att ansöka om medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.

Mer om Idrottslyftet på www.svenskidrott.se

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss