Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Ekonomiskt stöd för utveckling

Vad vill ni göra för er förening?

Idrottslyftet 2016

I juni 2015 fattade Riksidrottsstyrelsen beslut om ny utformning av Idrottslyftet. Denna nya utformning ska gälla från 1 januari 2016. Det innebär att de kriterier och målområden som funnits 2015 och tidigare inte längre gäller. Inom kort kommer mer information om hur stödet från Idrottslyftet kommer att användas för utveckling av föreningarnas verksamheter. Det kommer fortfarande finnas pengar att söka för utvecklingsinsatser i föreningar.
  • Uppdaterad: 2017-01-18 16:10

Idrottslyftet är en nationell satsning på svensk barn- och ungdomsidrott som startade den 1 juli 2007. Regeringen har sedan starten årligen avsatt ca 500 miljoner kronor för detta.

Från och med 2016 förnyar Svensk idrott Idrottslyftet i grunden (alla distrikt och specialförbund förnyar) till förmån för ett mer nytänkande och behovsanpassat projektstöd. Första året kommer att vara ett omställningsår – vi fasar ut det gamla, samtidigt som vi tar sats mot det nya. Från och med 2017 ska ett nytt och stabilt Idrottslyft finnas på plats. Undantaget är Anläggningsstödet som i stort sett behålls i oförändrat skick.

Nya Idrottslyftet kommer ha sin utgångspunkt i Idrottens strategiarbete med de fyra övergripande områdena:

  • Livslångt idrottande (Från triangel till rektangel)
  • Idrottens värdegrund är vår styrka
  • Idrott i förening
  • Idrotten gör Sverige starkare

 

Idrottslyftet

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med  RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott  och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. Att så många som möjligt idrottar så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt!

I de flesta av länets idrottsföreningar finns säkert goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas i linje med idrottens strategiarbete. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), Örebro läns Idrottsförbund och/eller SISU Idrottsutbildarna i Örebro.

 

Information om vilka områden föreningar kan få stöd för via Idrottslyftet, se prioriterade områden 2016.

Kontakt

Peter B Virtanen

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 95
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019-175500
Fax: 019-102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss