Hoppa till sidans innehåll

Västergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation
i Västergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet

En satsning för att skapa mer idrott för fler genom rekrytering, anläggning och Idrotten vill

Idrottslyftet

  • Uppdaterad: 2016-10-12 14:35

I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), Västergötlands Idrottsförbund och/eller SISU Idrottsutbildarna i Västergötland.

Idrottslyftet är ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med syfte, mål och svensk idrotts strategiska inriktning.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016 - 2019:

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. 

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna kommer ha resurser för att stötta både Fysik aktivitet och Utbildning/utveckling samt som tidigare år även stöd till Anläggningar och idrottsmiljöer.

Det vi gemensamt vill uppnå är…
Livslångt idrottande - triangel blir rektangel 
"Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt" 

Idrottslyftet 
Idrottslyftet som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten avsatt ca 500 miljoner årligen. 

Från och med 2016 förnyar Svensk idrott Idrottslyftet i grunden till förmån för ett mer behovsanpassat projektstöd. Innevarande år kommer vara ett omställningsår – vi fasar ut det gamla, samtidigt som vi tar sats mot det nya. 

Från och med 2017 ska ett nytt och stabilt Idrottslyft finnas på plats. Undantaget är Anläggningsstödet som i stort sett behålls i oförändrat skick.

Nya Idrottslyftet kommer ha sin utgångspunkt i Idrottens strategiarbete med fyra övergripande områden:

  • Livslångt idrottande (Från triangel till rektangel)
  • Idrottens värdegrund är vår styrka
  • Idrott i förening
  • Idrotten gör Sverige starkare

Postadress:Västergötlands Idrottsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:Tel: 010-476 41 00
Fax: 010-476 41 01
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss