Hoppa till sidans innehåll

Västergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation
i Västergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

LOK-stöd hösten 2014

  • Uppdaterad: 2014-10-06 12:19

Ansökningar för hösten 2014
Från och med den 1 oktober går det att skicka in LOK-stödsansökan för hösten 2014. För föreningar som avslutar sin säsong tidigt, betyder det att ansökan kan lämnas in redan nu.

Utbetalning för hösten 2014 kommer dock inte att påbörjas förrän efter sista ansökningsdag, det vill säga efter den 25 februari 2015.

Kontroller för våren 2014
Arbetet med kontroller pågår. Samtliga kontrollärenden ska vara påbörjade senast den 30 november. Kontrollerna tas i den ordning som handlingar kommit in.

Många föreningar tas ut för kontroll som har missar att skicka in en eller flera handlingar. Inkommer inte samtliga begärda handlingar trots påminnelse, så betyder det att kontrollen inte kan slutföras och därmed avslås ansökan.

För sent inkommen ansökan
Den 25 augusti var sista dag för både ansökan och tillägg. Enligt LOK-stödsföreskrifterna §8 ska en ansökan som kommer in efter den 25:e avvisas såvida inte föreningen kan visa på ursäktande omständigheter.

Då en ansökan inkommer för sent kontaktas föreningen av LOK-stödsgruppen för vidare ärendehantering. Föreningen får ange skäl till varför ansökan skickades in för sent och utifrån detta fattas sedan beslut om ansökan ska beviljas eller inte. Ett eventuellt avslag kan överklagas till LOK-stödsnämnden.

Funktionshinder – vad är det?
RS antog i mars i år en definition av begreppet funktionshinder när det gäller LOK-stöd: ”I föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd § 6 anges bland annat att deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Med deltagare med funktionsnedsättning i detta regelverk avses deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Handikappidrottsförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.”

Postadress:Västergötlands Idrottsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:Tel: 010-476 41 00
Fax: 010-476 41 01
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss