Hoppa till sidans innehåll

Västergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation
i Västergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Framtida betaltjänster och kontanthantering

  • Uppdaterad: 2016-05-10 08:42

Hur ska föreningarna möta de utmaningar som det kontantlösa samhället innebär? Stora delar av idrottsföreningars finansiering kommer från försäljning vid evenemang och idrottsplatser. Hur kan dessa viktiga intäkter behållas när det blir allt längre till närmaste bankservice eller depåbox och allt färre bär med sig kontanter i plånboken?

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Post- och telestyrelsen och Riksidrottsförbundet har Västergötlands Idrottsförbund under 2014 arbetat i ett utvecklingsprojekt ”Framtida betaltjänster och kontanthantering”, i syfte att ta fram lösningar gällande betaltjänster som möter den ideella idrottsföreningens behov och möjligheter.

Västergötlands Idrottsförbund har genomfört en förstudie för att belysa den problematik som uppstår i ett allt mer kontantlöst samhälle ur ett föreningsperspektiv. Ett urval av idrottsföreningar har gjorts och det geografiska område som studerats har varit kommunerna Karlsborg och Töreboda. I dessa kommuner har de sex största idrottsföreningarna, sett till LOK-stödsaktiviteter, valts ut.

Denna förstudie är nu klar och finns sammanställd i en analysrapport.

I analysrapporten från projektet föreslås att ett nytt projekt startas under 2015 med utgångspunkt i de slutsatser som dragits, som konstaterar att läget både innebär fortsatta utmaningar, men också en chans till tillväxt både för föreningarna, kommuninvånarna och samhället.

Postadress:Västergötlands Idrottsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:Tel: 031-726 60 00
Fax: 010-476 41 01
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss