Hoppa till sidans innehåll

Västergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation
i Västergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Karl Fritihofsons Stiftelse

  • Uppdaterad: 2016-04-18 11:51

Stiftelsens ändamål
är att utan vinstsyfte och utan begränsning till vissa personer och grupper, främja en stark och sund utveckling av barn- och ungdomsidrotten i f d Skaraborgs län, främst genom stipendier till utbildning och utveckling av ungdomsledare. 

Utdelning
Av den årliga avkastningen av stiftelsens medel efter avdrag för förvaltningskostnader skall vara minst 10 och högst 20 procent läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen skall disponeras av styrelsen i enlighet med ändamålet.

Ansökan
- Sökande person eller organisation/förening skall vara bosatt i respektive verksam inom f d Skaraborgs län.
- Ansökan skall innehålla uppgift om vad stipendiet skall användas till. Stipendiat skall efter att stipendiet utnyttjats lämna en enkel rapport.
- Ansökningarna behandlas av stiftelsens styrelse, som fördelar beloppet enligt ovan till en eller flera stipendiater.
- Utdelning av stipendierna sker på tid och plats som bestäms av stiftelsens styrelse.

Ansökan om stipendier behandlas årligen och skall vara
Västergötlands Idrottsförbund, Box 418, 541 28 SKÖVDE,
tillhanda senast den 31 januari, varje år.

Postadress:Västergötlands Idrottsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:Tel: 010-476 41 00
Fax: 010-476 41 01
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss