Hoppa till sidans innehåll

Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Frågor & Svar


Hur bedöms vår satsning?

Bedömningskriterier – men även tips för ett lyckat integrationsarbete

Ansökningarna bedömts av styrgruppen för Idrott och Integration. Styrgruppen består av sex personer varav två är förtroendevalda från Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna samt två koordinatorer och två extra projektledare.Detta för att ha en linje i bedömningen av ansökningar för att göra fördelningen så rättvis som möjligt mellan olika föreningar.

 • Långsiktighet
  Tänk på att de satsningar ni genomför kan leva vidare över tid och möjliggör att individen inkluderas i föreningen även efter en eventuell prova-på period. Sträva efter att de satsningar som görs kan leva vidare även utan särskilda projektpengar.

 • Föreningsutveckling
  Sträva efter att de satsningar ni gör även ska stärka föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler, t.ex. genom att stärka föreningens egen organisation, bygga långsiktiga relationer med samarbetspartners, satsa på investeringar och på kompetenshöjning.

 • Underrepresenterade målgrupper
  Tänk på att det finns vissa grupper som är i särskilt behov av stöd för att komma in i föreningsdrotten. Exempelvis nyanlända kvinnor är en grupp som kan behöva prioriteras för att de ska få chans att ta del av idrotten.

Visa svar


Dölj svar


Vad är ett lyckat integrationsarbete?

 

Några tips för ett lyckat integrationsarbete

 • Målgruppsanpassning
  Utgå alltid i första hand från målgruppens behov och trygghet. Vet ni vad de personer ni vill hjälpa vill ha och behöver? Om inte – fråga!

 • Inkludering
  Sträva efter att så snart som möjligt låta nyanlända och asylsökande komma in i ordinarie verksamhet såsom träningsgrupper, lag, ledarroller eller motsvarande. Undvik att skapa bestående, separata grupper.

 • Bildning/utbildning
  Tänk alltid på att kombinera idrottsverksamheten med bildning och/eller utbildning. Idrottsmiljön erbjuder ett utmärkt tillfälle att lotsa nyanlända in i det svenska samhället och bildning/utbildning är en grundsten för att underlätta denna process.

 • Samverkan
  Tänk på att det finns massor av kunniga och erfarna organisationer, företag, föreningar m.m. som kan hjälpa er på vägen och med vilka ni kan ha mycket positivt utbyte. 

Visa svar


Dölj svar


Vad räknas som en idrottsaktivitet för att ta del av integrationsmedel?

En idrottsaktivitet är där en eller fler nyanlända deltagit.

För att idrottsföreningen ska få ta del av den aktivitetspeng som delas ut ifrån integrationsprojeket måste närvarokort skrivas ut ifrån LOK-modulen, markerar vilka som är nyanlända på närvarokortet och skickar in det till Gotlands Idrottsförbund 2 gånger/ år. 25 februari & 25 augusti

På närvarokorten som rapporteras in till Gotlands Idrottsförbund behöver man markera vilka deltagare som är nyanlända. Samtliga deltagare som inte är svenska medborgare räknas som nyanlända. De som fått uppehållstillstånd har fått sina fyra sista siffror.

Exempel på idrottsaktiviteter; träning i ordinarie träningsgrupper, pröva-på-träningar…

Visa svar


Dölj svar


Kan man söka LOK-stöd samtidigt?

Ja. Idrottsföreningen rapporterar in alla sina aktiviteter/prova på som vanligt i LOK-modulen. Alla deltagare som är 7-25 år får man LOK-stöd för enligt ordinarie LOK-stödsregler.

För att idrottsföreningen ska få ta del av den aktivitetspeng som delas ut ifrån integrationsprojeket måste närvarokort skrivas ut ifrån LOK-modulen, markerar vilka som är nyanlända på närvarokortet och skickar in det till Gotlands Idrottsförbund 2 gånger/ år. 25 februari & 25 augusti. 

.

Visa svar


Dölj svar


Hur gör man för att lägga in deltagare utan personnummer?

För deltagare som inte har fullständigt personnummer fyller man i ”år-månad-dag” och klickar i ”utländsk deltagare”, samt fyller i vilket land man kommer ifrån. För asylsökande kan man be att få se på LMA-kortet (läs mer på Migrationsverkets hemsida) där namn och födelsedata finns med. För ensamkommande som bor på boenden kan man prata med personalen för att få in korrekta personuppgifter. Fyll även i adress (antingen förenings adress eller adress till boendet).

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller kring försäkringar?

Kolla alltid med föreningens tillhörande SF för vad som gäller kring försäkringar.

Har erat SF inte möjlighet till försäkring för nyanlända, rekomenderar vi att samarbete upptas med närmaste Röda Korset då delasa försäkring kan täcka aktiviteter om man samverkar. 

Visa svar


Dölj svar


Vad ska vi tänka på innan vi börjar? Finns det någon checklista?

Det viktiga är att göra det enkelt och våga. Idrott finns över hela världen och kräver inte att du kan språket innan du börjar. Öppna upp för fler att vara delaktig i er idrott, det kanske är samma som de utövat tidigare, eller så är din idrott helt ny.

Fundera över vad ni vill göra och varför. Förankra idéerna i föreningen och diskutera gärna upplägget tillsammans. En del som kan vara bra att fundera över är hur er förening kan hitta en förlängning av satsningen. 

Tänk på att andra organisationer kan vara bra samarbetspartners, t.ex Röda korset, kyrkan eller Rädda Barnen.

Visa svar


Dölj svar


Vilket stöd, i form av kunskap och bollplank, kan vi få?

Er förenings SISUkonsulent hjälper er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening. De stödjer er i förberedelserna och med att komma i kontakt med nyanlända, eller att skapa meningsfull väntan för personer som är på flykt och befinner sig på flyktingboenden eller liknande.


Vill föreningen ta nästa steg och genomföra lärgrupper med språkträffar, diskutera vad Svenska Idrott innebär eller kanske anordna mentorskap för att ge nyanlända möjligheten att bli hjälpledare i föreningen, finns er SISUkonsulent till hjälp för upplägget. 

Visa svar


Dölj svar


Postadress:Gotlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress: Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:Tel: 0498-20 70 50
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss