Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Jämställd Idrott

Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna driver projektet "Jämställd Idrott". Arbetet har grund i den problematik som råder i länet där flickors idrottande är markant lägre än pojkars. För att ändra trenden startades satsningen med målet att få in fler flickor i idrottsverksamheten samt att behålla de flickor som redan är verksamma.
  • Uppdaterad: 2017-05-17 14:03

Det finns tydliga mål med vad RF vill inom frågan jämställdhet. RF:s övergripande jämställdhetsmål är ”att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. ”

I Örebro län genomförs följande insatser:

  • Sektoröverskridande samverkan mellan ÖLIF, SISU Idrottsutbildarna, Örebro kommun, södra- och norra länsdelen, idrottsföreningar och förbund.
  • SISU Idrottsutbildarna har under 2016 tagit fram utbildningsmaterialet Stanna kvar för ledare/tränare som aktivt vill arbeta för att behålla flickor inom idrotten.

  • ÖLIF via Arvsfonden driver projektet Unga satsar jämt, vilket utmynnar i ett utbildningsmaterial som färdigställs i juni 2017. 
  • Driver Facebookgruppen ”Jämställd Idrott Örebro län” som möjliggör samverkan och erfarenhetsutbyte samt Instagramkontot @stannakvar som knyter ann till utbildningsmaterialet och lyfter aktuella frågor kring ämnet Jämställd idrott.

  • Ekonomiska medel (Idrottslyft) finns att söka för de föreningar som vill göra insatser för ökad jämställdhet.

Önskar din förening jobba mer med jämställdhetsfrågor?
Eller helt enkelt bara vill veta mer om projektet och vad det innebär?
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakt

Hanna Palm

Idrottskonsulent
SISU Idrottsutbildarna
019-17 55 73
This is a mailto link

Daniel Alsarve

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 43
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019-175500
Fax: 019-102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss