Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Anläggningar och idrottsytor

En stor utmaning i Stockholmsdistriktet och en förutsättning för att idrotta

Anläggningar

Tillgången till anläggningar och andra idrottsmiljöer är en förutsättning för att kunna utöva idrott. Och är en av de främsta utmaningarna i Stockholmsregionen. Som storstadsregion har vi ett härligt utbud av alla 71 idrotter vilket också gör att behovet av olika typer av anläggningar är stort. I Stockholm är behovet störst i landet.
  • Uppdaterad: 2018-05-24 09:52

Intresset för att idrotta är mycket stort. Varje dag utövas det tusentals olika aktiviteter av hundratusentals människor på sammanlagt 600 anläggningar i länet. Det kan låta mycket, men med det stora behov som finns, är anläggningsbristen i Stockholms län uppenbar.
 
Jämfört med övriga landet är tillgången till anläggningar i vår region ungefär hälften så god jämfört med övriga Sverige. I dag står det barn och ungdomar i kö för att komma in i anläggningar med sina föreningar. Nu berättar allt fler idrotter att de tappar medlemmar till följd av anläggningsbristen.


Till regionen flyttar det mer än 40 000 nya invånare varje år. Gamla stadsdelar byggs ut och nya tillkommer. Lika naturligt som att det byggs skolor, busshållplatser och vägar borde det vara att idrotten får nya idrottsplatser och hallar. Grönområden och skogar som får stå orörda för motionärer, hundägare, scouter, förskolebarn och idrotter som använder naturen som sin arena.

 
Med den stora befolkningstillväxten – och det redan i dag stora trycket på föreningar och förbund – kan anläggningsbristen komma att förvärras ytterligare om inte en satsning sker för att möta den stigande efterfrågan.
 
Bristen på idrottsanläggningar kan inte lösas av varje enskild kommun. Stockholms Idrottsförbund har länge arbetat för regional samverkan. Det arbetet har bidragit till att ett utvecklingsprojekt i regi av landstinget, stött av Stockholms Idrottsförbund och ett antal kommuner inletts. Genom att hantera arbetet på en regional nivå kan olika idrotter och kommuner hjälpas åt att använda de anläggningar som finns i dag på ett effektivt sätt och skapa möjligheter för nya. Detta är till fördel för föreningar, utövare och skattebetalare.
På vägen dit arrangerade Stockholms Idrottsförbund tillsammans med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer en konferens:
Idrott behövs för att motverka ohälsan, som redan i dag kostar samhället 120 miljarder kronor per år. Idrotten bidrar även till en trygg social miljö för våra barn, gemenskap med vuxna förebilder, utbildning i demokrati, integration, ledarskap, socialisation och värdegrund. Frågan måste därför ställas: har vi råd att inte bygga nya anläggningar och platser där föreningslivet kan vara?
 
Ytterligare utmaningar är idrotternas skiftande behov över tid. En idrott som för 10 år sedan var i stort behov av en viss typ av anläggningar kanske inte ens fyller upp de tider och anläggningar som finns idag. Däremot växer andra idrotter och får ökade behov. Analysen kring samordning mellan idrotter och framtidens behov för idrotterna behöver göras samtidigt som vi skapar förutsättningar för idrottsverksamheten som bedrivs nu.

Behov av regional samverkan är stor och listan över samverkansmöjligheter kan göras oändlig och behovet av regional samordning är påtagligt och lyfts av både idrotts- och kommunföreträdare.

  • Idrotten känner inga kommungränser och många idrotter har redan idag ett större upptagningsområde än den enskilda kommunen. Detta skapar utmaningar då kommunernas regelverk inte tillåter sådan flexibilitet. Vilka möjliga lösningar ser vi här?
  • Större anläggningar måste inte finnas i varje kommun, hur kan vi gemensamt se till att behovet täcks i vår region?
  • Kunskapen kring anläggningar och andra idrottsmiljöer behöver öka inom en rad olika områden. Alltifrån nytänkande kring anläggningsbyggande, samla idrotternas specifika mått och regelverk kring anläggningar till kostnadseffektiva lösningar. Vi behöver skapa en samlingsplats för kompetens i dessa frågor dit både idrotter och kommuner kan vända sig.
  • Ïdrotter med färre utövare kan hitta en gemensam samlingsplats
  • Idrotter med liknande anläggningsbehov kan göra gemensamma satsningar

Kring idrottens förutsättningar och regionens behov av samverkan fokuseras Stockholms Idrottsförbunds arbete fram till 2018. Vid frågor eller för mer information är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Roger Vintemar >>>  

Kontaktperson

Roger Vintemar, Stockholmsidrotten
Telefon: 08-627 40 65
This is a mailto link

Kontaktperson

Henrik Schöldström, Stockholmsidrotten
Telefon: 08-627 40 15
This is a mailto link 

 

Arbetet för fler regionala idrottsanläggningar växlas upp

Forskarrapporten som visar på idrottens värde och samhällsnytta

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: 086274000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss