Integration, etablering och jämställdhet - Upplands Idrottsförbund
Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Integration, mångfald och jämställdhet

Idrotten ska självklart inkludera och representera alla i samhället

Integration, etablering och jämställdhet

Ett av de prioriterade områdena i svensk idrott strategi handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Det vinner vi alla på.
  • Uppdaterad: 2017-04-20 16:04

Regeringen har anslagit medel för idrottsrörelsens arbete med etablering av nyanlända. Vi får nu möjlighet att intensifiera och samordna det jobbet. Idrotten kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället för både nya och äldre medborgare.

Vi vill främja människors lika möjligheter och rättigheter att delta i våra idrottsföreningar avsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi vet att våra idrottsföreningar är vår framgångsnyckel!

Under 2017 kommer vårt arbete på gräsrotsnivå att vara fokuserat på två områden; lotsning och utbildning.

Vid lotsning handlar det om att locka in nya medlemmar till föreningen. Vid utbildning av medlemmar, ledare och föreningen som helhet så fokuserar vi både på befintliga medlemmar och nya rekryteringar.

Vi kommer att stödja våra föreningar med fyra stödkonsulenter som kommer att finnas kvällar och helger i storstadsområdena Gottsunda/Valsätra, Stenhagen/Vänge/Järlåsa och Uppsala City, samt i Älvskarleby/Skutskär.

På så sätt värnar vi också om idella föreningsformen- och ledaren.

Våra lotsningskonsulenter och föreningar i distriktets 10 kommuner kommer att stödjas och samordnas av ansvarig integrationssamordnaren Dima Sarsour.

Integrationssamordnare kommer även att stödja kommuner och kommunansvariga med relevant SISU utbildning för föreningslivet med fokus på våra idrottsföreningar.

Vi har öppnat upp dialoger med andra aktörer och organisationer som verkar på denna arena - ett ”spindel i nätet-arbete” som kommer att göra Uppländsk idrott till en allt starkare samhällsaktör.

Skribent: Dima Sarsour
Epost: This is a mailto link

Kontakt

Integrationssamordnare

Dima Sarsour
018-27 70 26
This is a mailto link

Lotsningskonsulenter

Uppsala City
Hanna Nooni
018-27 70 31
This is a mailto link

Gottsunda/Valsätra
Tatiana Håkansson
018-27 70 00
This is a mailto link

Älvkarleby/Skutskär
Kent Björk
018-27 70 00
This is a mailto link

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018-277000
Fax: 018-247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss