Hoppa till sidans innehåll

Den nationella konferensen Idrott och mångfald syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrottsrörelsen. Den 14-15 februari 2017 arrangeras Idrott och mångfald för femte gången och huvudtemat är nyanländas inkludering. Läs mer här!

Rörelse är en underskattad medicin!

2014-11-10 14:40
Susanne Wolmesjö är lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola med en fil mag i pedagogik, VD för Education in Motion AB och författare. Susanne har ett stort intresse inom området neurosensomotorik och dess kopplingar till hälsa och lärande.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:34

Föreläsningen innehåller lite praktik och teori om ämnet sensomotorik och kognition med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskning visar att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsätt¬ningar (såsom ADHD och autism) är en särskilt utsatt målgrupp vad gäller ohälsa där rörelse och fysisk aktivitet har en stor betydelse för deras hälsa och skolprestationer. 

Läs mer om Susanne Wolmesjö här

Skribent: Monika Wikström
Epost: This is a mailto link