Hoppa till sidans innehåll

Den nationella konferensen Idrott och mångfald syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrottsrörelsen. Den 14-15 februari 2017 arrangeras Idrott och mångfald för femte gången och huvudtemat är nyanländas inkludering. Läs mer här!

Susanne Berggren-Filipstads kommun


Vem är du? Bakgrund?
Susanne Berggren, Integrationskoordinator kultur och civilsamhälle, Filipstads Kommun /Arbetsmarknads och integrationsenheten. I Filipstads kommun har Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AIE) det samlade ansvaret för kommunens insatser när det gäller arbete och sysselsättning. AIE samverkar med interna och externa parter, skapar projekt i syfte möjliggöra den enskildes möjligheter till förvärvsanställning genom individuellt anpassade praktik- och lärlingsplatser samt personlig handledning på den reguljära arbetsmarknaden. AIE arbetar för att få en tydlig process, en tydlig handledning samt kontinuitet. Det är ett målmedvetet arbete för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa, för att fylla på i arbetskraften samt skapa integration i samhället. I syfte att stärka, förbättra och sätta fokus på dessa frågor är vikten av lokal, regional men även nationell samverkan fortsatt mycket viktig för Filipstads kommun.

Hur intresserade du dig för ditt område?
Filipstads kommun brottas med ett stort tryck i mottagandet av nyanlända och behöver förbättra integrationen, ta till vara på kompetenser som nyanlända tillför, öka gemenskapen i samhället och minska längden på etableringstiden.

Hur länge har du varit engagerad i mångfaldsfrågor?
Värmlands Museum och Filipstads kommun har under en lång tid fört en dialog om verksamheten i Långban gruv- och kulturby, vilket varit en utgångspunkt för formuleringen av ett gemensamt projekt för att ta sig an nya utmaningar.

Något om ditt föredrag/seminarium?
Deltar i panelsamtal utifrån arbetet med projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande – Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser”. Projektet har bedrivits av Värmlands Museum i samarbete med Filipstads kommun efter initiativ från Riksantikvarieämbetet som en del av Gruvuppdraget. Fokus var att undersöka hur kulturmiljö fungerar som resurs i etableringen av nyanlända, som del i en hållbar samhällsutveckling.
Under projektet utvecklades kulturmiljön som resurs för kommuninvånarna som besöksmål. En ny vandringsled anlades, och guidningar på arabiska (tigrinja och somaliska) gjordes. Det ledde till samverkan med civilsamhälle kring utflykter för hela familjen. Där ingick inte bara kulturell förkovring, utan även friluftsliv, där hela området inklusive Tibergs udde togs i anspråk. Promenader/vandring, grill och spontandans blev återkommande inslag.

Uppdaterad: 2017-01-17 13:07
Skribent: Monika Wikström
Epost: This is a mailto link