Hoppa till sidans innehåll

Västmanlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västmanland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Alla ska känna sig trygga inom idrottsrörelsen

2017-05-23 13:31
Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas och mår bra och där verksamheten utgår från idrottsrörelsens gemensamma överenskommelse och värdegrund - Idrotten vill.
  • Uppdaterad: 2017-05-23 13:59

Alla har rätt till en trygg idrott – och när det gäller barn och ungdomar är det vuxna som har ansvar för att säkerställa att idrotten är en plats för glädje och gemenskap för alla.

I samband med Riksidrottsmötet fattade en enig stämma beslut om ett flertal insatser som syftar till att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten samt skapa förutsättningar för att fler ska få uppleva en trygg idrott. Förslagen var enligt följande:

1. Att ta fram en etisk kod för svensk idrott i syfte att förstärka idrottsrörelsens värdegrund och ta fram en gemensam plattform för samtliga medlemmar att förhålla sig till och det innefattar även en uppförandekod.

2. Se över förutsättningarna att inrätta en extern visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt till en extern funktion. Syftet är att göra det enklare att anmäla och därmed öka förutsättningarna för att oegentligheterna ska bli kända och åtgärder vidtas. Redan idag finns infrastrukturen för visselblåsarfunktioner då RF redan infört en sådan funktion inom dopingområdet samt för matchfixing.

3. Inrätta idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

4. Se över möjligheten att dela upp preskriptionstiden, som idag är lika för alla - oavsett förseelse, i två delar. En del som behandlar tävlingsrelaterade frågor och regelbrott och en för företeelser som sker utanför tävlingsarenan, dvs trakasserier, övergrepp och sexuellt ofredande, riktade mot barn och unga. Anledningen är att behoven ser olika ut för de olika grupperna av förseelser och att det finns ett behov av att se över längden för preskriptionstiden för det senare i syfte att stärka barnrättsperspektivet. 

Hos oss på Västmanlands Idrottsförbund arbetar Marie Persson som är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott. Via länken nedan kan du läsa mer om hennes roll och hur du kan kontakta henne.
Marie är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott (Länk).Skribent: Anette Fransson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västmanlands Idrottsförbund
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Kontakt:Tel: +46104764800
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss