Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Framtid_960

Framtidens förening

"Den ideella föreningens roll förändras i takt med individens vardag. Riksidrottsförbundet är måna om att hänga med utvecklingen."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Framtidens förening

Samhället förändras hela tiden och därmed även idrotten. Våra svenska föreningar står inför några av sina största utmaningar när det gäller att bygga strukturer som passar framtidens medlemmar. Riksidrottsförbundet är därför fast beslutet att ligga i framkant för den utvecklingen.
  • Uppdaterad: 2015-11-27 17:14

Vi lever i en värld stadd i snabb, och accelererande, förvandling. Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen föddes för drygt hundra år sedan. Ändå bygger svensk idrott på i stort sett samma principer som den en gång formades i.
 
Mycket har visserligen hänt: många nya idrotter har tillkommit, kvinnorna utgör idag en självklar del av verksamheten, barn- och ungdomsidrotten har haft en explosionsartad utveckling. Men grunden i både verksamheten och organisatorisk struktur, är i mångt och mycket densamma.

Efter ett tvåårigt strategiskt arbete där samtliga förbund deltog beslutade RF-stämman i maj 2015 om ett Strategiskt dokument. I det antogs en definition av idrottsrörelsen.

RF-stämman fattade också beslut om en ny verk­samhetsidé för idrottsrörelsen:

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveck­las under hela livet.

Verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag.

I strategidokumentet anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens ge­mensamma mål och därför har också SF ett in­direkt ansvar att leda sina föreningar mot dem.

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

  • Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar.

Till RF-stämman 2017 ska en strategisk plan innehållande analys och förändringsförslag gällande organisationsformer och ekonomiska system läggas fram. Det pågår också ett idéarbete kring medlemskapet. Hur kommer framtidens medlemskap se ut inom Svensk idrott?

Nyheter om framtidens förening

RF_logo_grey
Skansbrogatan7sv

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss