Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Idrottens finansiering

"Den svenska idrotten blomstrar på grund av engagemanget hos ideella ledare. Dessutom har samhället valt att aktivt stöda idrotten."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ideellt arbete gör idrotten

Den svenska idrotten blomstrar tack vare engagemanget hos våra ideella ledare. Dessutom har samhället valt att aktivt stöda idrotten.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:44

Svensk idrott är, tvärtemot vad många tror, till största delen egenfinansierad. Det största bidraget står de över 650 000 ideella ledarna för.

Enligt en studie gjord 2005 av Ersta Sköndals högskola lade de ner sammanlagt 176 miljoner timmar på sitt ledarskap, vilket omräknat i pengar är värt närmare 30 miljarder kronor.

Medlemmarna bidrar inte bara med ideellt arbete utan också genom medlems- och träningsavgifter med kontanta pengar. Avgifternas betydelse för en genomsnittlig förening har ökat radikalt det senaste decenniet och utgör idag drygt 30 procent av de totala intäkterna.

Sammanlagt handlar det om över 3,7 miljarder kronor varje år.

Sponsorer ger ett stöd till idrotten på alla nivåer, alltifrån den lokala företagaren som betalar ungdomslagets träningsoveraller till det stora företaget som har samarbetsavtal värt miljonbelopp med ett större förbund.

Det är svårt att säga hur mycket pengar det handlar om totalt, men det finns beräkningar som landar på minst 2,5 miljarder kronor. 

Kommunernas stöd är viktigt för idrottsföreningarna. Det handlar dels om kontanta bidrag av olika slag, som enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppgår till drygt en miljard kronor årligen.

Men ännu mer betydelsefullt är att kommunerna står för idrottsanläggningar som föreningarna kan använda gratis eller till subventionerad kostnad. Värdet av det stödet har SKL beräknat till ungefär 3,5 miljarder kronor per år.

Det statliga idrottsstödet ligger sedan några år tillbaka på drygt 1,9 miljarder kronor. Huvuddelen, drygt en miljard, av de pengarna går, via det lokala aktivitetsstödet och Idrottslyftet,också till de lokala föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Av de resterande medlen går den största delen till RF:s 71 specialidrottsförbund.

Kontakt

Mattias Hjelmberg

Idrottspolitik
08-699 61 54
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss