Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Funktionsnedsättning

  • Uppdaterad: 2018-03-06 17:30

Under 2001 bedrev Riksidrottsförbundet (RF) ett projekt kallat "Idrottsresurser på lika villkor" Det handlar bland annat om hur människor med funktionsnedsättning kan ta del av dessa resurser.

Ett viktigt led i det arbetet har varit att undersöka vilka fysiska aktiviteter olika grupper idag faktiskt utövar, vad de skulle vilja göra och vad som eventuellt hindrar dem från att göra det de vill.

Inom projektet har en pilotstudie om funktionsnedsättning gjorts där man försöker svara på frågorna ovan.

Möjligheten till fysisk aktivitet och motion - lika för alla?

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

Med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar menar vi svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är den sammanfattande beteckningen för diagnoser och tillstånd såsom ADHD, Tourettes syndrom, autismspektra diagnoser, språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom. Funktionsnedsättningarna är närbesläktade och överlappar varandra.

Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet, men det råder stora variationer när det gäller graden av störning och hur den kommer till uttryck.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har ofta större problem än andra:

  • att reglera sin uppmärksamhet
  • med impulskontroll och aktivitetsnivå
  • att samspela med andra människor
  • inlärning och minne
  • att uttrycka sig i tal och skrift
  • kontrollera motoriken

Idrottsrörelsen har inte klassat utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar som en egen grupp funktionsnedsättningar utan att de bör inordnas i den ordinarie verksamheten.

För att öka kunskapen om hur man leder personer med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar har SISU Idrottsböcker tagit fram följande material: 

  • Våga! Utmana! Pröva! – att leda idrottare med och utan funktionsnedsättning.

Läs mer om SISU Idrottsböckers utbildningsmaterial för funktionsnedsatta.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss