Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

rollerjpg

Mångfald

"Idrotten är till för alla. På så sätt skapar vi tillsammans ett idrottsverige där vi kan lära av varandra och växa tillsammans."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Mångfald

Mångfald handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Riksidrottsförbundet står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund.
  • Uppdaterad: 2016-03-15 10:35

Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten. Idrotten ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Det regleras i första kapitelt i RF:s stadgar. Brott mot detta kan innebära uteslutning ur RF.

De diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar är kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

RF arbetar med såväl områdena som står i stadgarna som diskrimineringsgrunderna då dessa i de flesta fall går i varandra.

RF skrev 2010 under en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL). I överenskommelsen menar regeringen att den vill ta till vara den kraft som finns inom idéburna organisationer.

De idéburna organisationerna i sin tur lyfter fram att de vill samverka med regering och SKL för att identifiera och undanröja hinder samt föreslå och genomföra årgärder som underlättar individers etablering och som förbättrar samhällets förmåga att anpassa rådande strukturella och institutionella förhållanden när det gäller integration.

Även SKL poängterar att de idéburna organisationerna kan fungera som en social mötesplats där samspel och interaktion mellan människor utvecklas och demokratisk skolning sker, vilket i sin tur utgör en grund för mellanmänsklig tillit och tillhörighet till det lokala samhället. 

Material hos SISU

Kontakt

Tina_Sahlen

Tina Sahlén

Idrottspolitik
070-254 10 94 
This is a mailto link

RF_logo_grey
Skansbrogatan7sv

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss