Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Så här jobbar RF för en tryggare idrott

Idrott är bra, och eftersom idrott betyder så mycket i många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen måste därför sträva efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.
  • Uppdaterad: 2017-04-20 13:03

Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter.

Dagens barnidrott är på sina håll strikt organiserad, anläggningsbunden och materialkrävande. Riksfinaler, stora nationella och regionala tävlingar eller seriespel med upp- och nedflyttning gör barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målen för barns idrottande. Alla SF måste därför kontinuerligt se över tävlingssystemen i barnidrotten och anpassa dem till vad som är lämpligt för respektive utvecklingsnivå. I tränarutbildningar och föreningsutveckling förväntas centrala frågor tas upp. I idrottsföreningen har sedan styrelsen det yttersta ansvaret för att den verksamhet som bedrivs är sund.

RF och SISU Idrottsutbildarna bedriver i sitt dagliga arbete ett stödjande och idrottsutvecklande arbete gentemot idrottsrörelsens alla nivåer – SF, SDF och IF – för att målen med barn- och ungdomsidrotten ska nås.

Att barn ska fara illa, genom kränkningar, trakasserier eller övergrepp, inom idrottsrörelsens fantastiska verksamhet känns främmande och avlägset. Det är helt oacceptabelt men händer tyvärr. Ett förebyggande arbete ger bättre förutsättningar för att undanröja riskerna.

På RF centralt och i alla 19 distrikt finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott. Dessa funktioner finns till för att det operativa stödet kan komma så nära idrottsföreningen som möjligt. De sakkunniga har grundläggande relevant utbildning, utbildas kontinuerligt och har också via RF:s samverkansavtal med Bris direkta möjligheter att i sin tur söka stöd i sitt eget arbete.

Samverkan med Bris
RF tecknade under 2017 ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser.

Bris – telefonlinje för barn 116 111
Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00

Puff för Bris

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss