Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Forskarfrukost med RF och SISU Idrottsutbildarna

Att ligga nära, använda sig av och sprida forskning är helt centralt för idrottens utveckling. Ett sätt att tillgängliggöra aktuell forskning med bäring på idrott är RF och SISU Idrottsutbildarnas forskarfrukost.
  • Uppdaterad: 2017-10-31 13:40

Under kortare frukostmöten presenteras och samtalar vi kring aktuell forskning som är av betydelse för idrotten. Givetvis är det den aktuella forskaren som presentera sitt material. Det kan vara rapporter som RF/SISU har beställt men också annat som bedöms vara av vikt för att idrotten ska fortsätta sin förändrings- och utvecklingsresa mot 2025-målen. Samtliga forskarfrukostar filmas.


Jakten på det ideella engagemanget
6 december, kl. 09.00

Det ideella engagemanget i Sverige är - i internationell jämförelse – påfallande stabilt och omfattande. Samtidigt ändrar engagemanget karaktär. Det livslånga medlemskapen blir färre och engagemangsformerna blir alltmer flexibla och projektorienterade. Medlemskap är inte alltid en förutsättning för att delta i och bidra till organisationens verksamhet.

Karin Robertsson, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola presenterar en delstudie ur sin kommande avhandling där Karin studerat fyra ideella organisationers hemsidor mellan åren 1996 – 2015. Hur förändrar organisationerna sitt erbjudandet gällande ideellt engagemang och medlemskap över tid och vad får det för konsekvenser för organisationernas ledning och organisering?

Karin kommer även presentera resultaten från en intervjustudie med företrädare från idrotten som resonerar om betydelsen av ideellt engagemang, medlemskap och alternativa engagemangsformer 

Karin Robertssons föreläsning kommenteras av Alexander Hallberg, ordförande för Sverok.

Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd vid RF/SISU.

Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm

Tid: 6 december kl 09.00 – 10.30. Kaffe och smörgås finns från 08.30

Anmälan via länken nedan. För dig som inte kan närvara i person kommer seminariet livesändas över nätet. Livesändningen hittar du här och på RF:s Youtube-kanal strax före kl 09.00 den 6 december: 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1023563


Jämställdhet – en ödesfråga för civilsamhället

Fallgroparna för jämställdhetsarbete är många. Invanda normer och rädslor inom organisationen är något som behöver hanteras liksom målkonflikter och att arbetet inte sker uteslutande i projektform utan som en del av ordinarie utvecklingsarbete.

Om detta samtalar Jenny Svender, jämställdhets- och FoU ansvarig på RF/SISU och Anna Åberg som har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom civilsamhället. Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd på RF/SISU. 

Forskarfrukost sker denna gång i samverkan med tidskriften Kurage vars senaste nummer behandlar jämställdhet inom civilsamhället.

Presentation (PPT)Är idrott nyttigt? Utifrån en alldeles färsk forskarantologi samtalade vi om idrottens samhällsnytta rent allmänt, men särskilt utifrån två perspektiv. Idrottens bidrag till social utveckling som jämställdhet eller stärkt självkänsla och föreningsidrotten som ett motvärn till hälsohets och kroppsfixering.

Se hela presentationen

Presentationer

Träningslandskap i förändring

Idrott och social utvecklingKom in i matchen Ungdomsbarometern har gjort en studie av ungdomars motions- och idrottsvanor. I studien framgår att en mycket stor del av ungdomsgenerationen såväl motionerar som idrottar men att det i allt högre utsträckning sker utanför den organiserade föreningsidrotten. Därutöver visar rapporten att den yngre generationen ställer krav på flexibilitet i träningsupplägg anpassat till individen, ökade möjligheter till projektrelaterat engagemang samt att fokus ska vara på hälsa och välbefinnande snarare än på prestation och tävling.

Om detta samtalar rapportförfattaren Anton Landehag och Aila Ibanez- Menguc, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet.

Hela presentationen: 

Läs rapporten >>

Se presentationen i slides >> 


Ideellt arbete inom idrottsrörelsen Forskarna Johan von Essen och Susanne Wallman-Lundåsen är verksamma vid Ersta Sköndals högskola. Ersta Sköndal har sedan 1992 genomfört omfattande befolkningsstudier om svenskarnas ideella engagemang. Dessa studier visar bland annat att det ideella engagemanget är påfallande omfattande och stabilt. Studierna visar att varannan vuxen svensk är engagerad i ideellt arbete. I studien: Ideellt arbete inom idrottsrörelsen har Johan von Essen och Susanne Wallman-Lundåsen gjort ett utsnitt ur befolkningsstudien och specifikt undersökt idrotten. Genom detta får vi en bättre förståelse för hur och vem som är engagerad inom idrotten och på vilket sätt det skiljer sig från övrigt ideellt engagemang.


 

Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss