Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

SMS-registreringen har haft problem

2016-02-19 09:05

Från den 2 februari har det varit vissa problem att sms-registrera LOK-stödsaktiviteter. Detta har dock inte drabbat alla användare. En aktivitet har registrerats via sms och allt har sett korrekt ut i telefonen, men när man loggat in på föreningens sida på datorn så har aktiviteten fortfarande stått som ”Ej registrerad”.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:34

Detta avhjälptes i och med uppdateringen den 17 februari. Man kommer också se till att de aktiviteter som sms-registrerats under tiden blir uppdaterade och därmed kommer att vara registrerade även inne på webben.

REVIDERADE LOK-STÖDSFÖRESKRIFTER
Vi påminner om att från den 1 februari gäller reviderade LOK-stödsföreskrifter vilka ni hittar här: http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Reglerochblanketter/

SMS-REGISTRERING HAR HAFT PROBLEM
Från den 2 februari har det varit vissa problem att sms-registrera LOK-stödsaktiviteter. Detta har dock inte drabbat alla användare. En aktivitet har registrerats via sms och allt har sett korrekt ut i telefonen, men när man loggat in på föreningens sida på datorn så har aktiviteten fortfarande stått som ”Ej registrerad”. Detta avhjälptes i och med uppdateringen den 17 februari. Man kommer också se till att de aktiviteter som sms-registrerats under tiden blir uppdaterade och därmed kommer att vara registrerade även inne på webben.


VILKA KOMMUNER TAR EMOT KOMMUNFILEN FRÅN IDROTTONLINE?
Sidan med information om vilka kommuner som kan ta emot kommunfilen från IdrottOnline har nyligen fräschats upp. Ni hittar sidan här: http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Kommunfil/


LOK-STÖD FÖR NYANLÄNDA SOM SAKNAR PERSONNUMMER?
Enligt LOK-stödsföreskrifterna krävs fullständigt personnummer på alla deltagare och ledare.

Personer som ännu inte fått svenskt personnummer får dock räknas för LOK-stöd under förutsättning att personen ifråga är inom bidragsberättigad ålder och i övrigt uppfyller kraven i LOK-stödsföreskrifterna.

Om föreningen närvaroregistrerar via IdrottOnline måste deltagarna vara upplagda i medlemsregistret. För personer utan svenskt personnummer bockar man i  "utländsk person" och anger sedan bara födelseår-månad-dag. Personen kan därefter läggas till på en aktivitet och kommer att räknas för LOK-stödet.

Om föreningen administrerar närvaron på annat sätt så anges även där bara år-månad-dag. Föreningen måste dock vid en kontroll kunna förklara/motivera varför personen ifråga inte har fullständigt personnummer angivet.

Information finns också ute här: http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Personnummer/


Tips: Läs mer om idrott för nyanlända på svenskidrott.se här: http://www.svenskidrott.se/Idrottfornyanlanda/

SERVICECENTER - IDROTTONLINE
Sidan för support på IdrottOnline.se kommer att uppdateras till nya Servicecenter”. Läs mer här: http://idrottonline.se/Blogg/Servicecenter/

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR DEN 25 FEBRUARI
LOK-stödsansökan för hösten 2015 skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida allra senast den 25 februari.

De reviderade LOK-stödsföreskrifterna anger sedan följande för sen ansökan:

Ansökan som kommer in…

  • 26 feb - 1 mars reduceras med 25%
  • 2 mars - 15 mars reduceras med 50%
  • 16 mars - 31 mars reduceras med 75%

Förening kommer att ges möjlighet att förklara orsaken till förseningen innan beslut fattas.


LOK-STÖDSGRUPPEN HAR EXTRAÖPPET DEN 25 FEBRUARI
Torsdag den 25 februari, som är sista ansökningsdag för höstens aktiviteter, håller LOK-stödsgruppen extraöppet klockan 8-21 via telefon 08-699 61 50 och e-post This is a mailto link

VAD HÄNDER NÄR ANSÖKAN HAR KOMMIT IN?
Ansökningarna behandlas av handläggare på LOK-stödsgruppen i den takt som de kommer in. Efter genomgång godkänns de allra flesta, vilket betyder att ansökan läggs för utbetalning. Utbetalningarna för hösten 2015 påbörjas vecka 9 och fortsätter sedan veckovis allt eftersom ansökningarna godkänns.

En del ansökningar innehåller felaktigheter eller frågetecken som behöver redas ut. Föreningen kontaktas och ges möjlighet att justera/komplettera innan beslut sedan fattas och eventuell utbetalning kan göras.

FILMTAJM!
Ta fram popcornen och luta dig tillbaka och titta på våra spännande LOK-stödsfilmer, som visar hur man hanterar närvaroregistrering och ansökan.

LOK: Episod I – Skapa aktiviteter
LOK: Episod II – Närvaroregistrera
LOK: Episod III – Skicka in ansökan

 

REGISTRERA GRUPP
Vi påminner om funktionen ”Registrera grupp” som nu har funnits ett tag på föreningarnas sidor under ”Aktivitet”. I den vyn kan man söka fram en viss grupp och på en och samma sida närvaroregistrera flera aktiviteter på en gång.

”Registrera grupp” är tänkt att användas för löpande närvaroregistrering under säsongen. Det går att få fram aktiviteter max 4 veckor bakåt i tiden.

Man klickar lätt bort de deltagare som inte varit närvarande vid respektive aktivitet innan man klickar på knappen ”Registrera aktiviteter”.

Funktionen ”Registrera grupp” förutsätter att föreningen har lagt in en grupp på aktiviteterna när de skapades.

xxxxx

Skribent: Liselotte Arvidsson

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035-17 74 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss