Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottsrörelsen en nyckel till lyckad integration

2015-11-30 10:15
Just nu befinner sig 60 miljoner människor på flykt från sina hem runt om i världen. Under januari till och med oktober i år sökte 112 264 av dem asyl i Sverige och 23 349 av dem var ensamkommande barn. Det är stora siffror, men bakom dem finns enskilda människor som flytt från en outhärdlig situation i hemlandet, genomlevt en omänsklig flykt och i många fall hamnat strandsatta och ensamma i ett land med ett främmande språk och obegripliga vanor.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:30

Vi är många som kan göra skillnad i denna svåra situation. I samhället förstärks insatserna från offentlig, privat och civil sektor, så även inom idrotten. Regeringen skjuter också till nya resurser på bred front till många olika aktörer.

Regeringen avsatte i våras 32 miljoner kronor till idrottsrörelsen, och har lovat 64 miljoner kronor under de kommande åren för att stärka svensk idrotts bidrag till välkomnandet av nyanlända till vårt land. Ytterligare 20 miljoner tillfördes i höstens ändringsbudget för att idrotten ska kunna bidra i välkomnandet av asylsökande. Det är ett erkännande av idrottens betydelse för integrationen och en möjlighet att förstärka idrottens insatser.  En utmaning vi gärna antar, inte bara i solidaritet med de nyanlända utan också för att vi vet att deras integrering i idrottsrörelsen kommer att stärka både våra demokratiska föreningar och våra idrottsprestationer.

Svensk idrott kan göra skillnad för dessa människor. Inte för att idrott är lösningen på deras situation utan för att vi kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, språkträning och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället.

I den bästa av världar är idrottens dörrar öppna och det går bra att hitta in i någon av våra idrotter. Det finns många goda exempel på det integrationsarbete som dagligen sker i många av våra idrottsföreningar. Men vi vet också att det behövs stöd och hjälp – inte minst i ett tidigt skede av etableringsprocessen – och där samverkan mellan olika aktörer kan vara en framgångsnyckel.

Erfarenheten visar att arbetet nått bäst resultat där det funnits ett nära samarbete mellan föreningarna, distrikten och kommunerna, ofta i form av integrationsnätverk där exempelvis Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, näringslivet och andra ideella organisationer deltagit. Alla krafter måste samverka för att öppna så många dörrar som möjligt in i samhällets gemenskap.

Smålandsidrotten har, tillsammans med föreningar och samverkansparter, fått värdefulla erfarenheter när det gäller verksamhet för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, bland annat i projektet ”Etnisk mångfald inom idrotten”.  Projektet genomfördes i Uppvidinge, Emmaboda, Gnosjö, Gislaved och Nässjö. Sammanlagt har 47 idrottsföreningar deltagit, med en spridning på 32 olika idrotter, och med cirka 350 nya svenskar som varit med i föreningarnas aktiviteter.

Nu växer verksamheten med fokus på nyanlända inte minst genom de extra resurser Regeringen avsatt. Distriktsförbunden har en särskild roll som koordinatorer, inspiratörer, resursfördelare, bollplank och kunskapsförmedlare. Nya aktiviteter startas varje vecka med föreningarna som motorer, och ofta i samspel med andra aktörer. Samtidigt har vi ett stort behov av att bredda kunskapen bland såväl aktiva, som föräldrar och ledare. Det gäller inte minst ökad kompetens i bemötande av barn, ungdomar och vuxna från andra kulturer.

Målet på sikt är att de nya verksamheter som nu startas genom prova-på-verksamhet, träning eller spontanidrott i mer eller mindre organiserad form, ska vara en väg in i idrottsföreningen, med allt vad det innebär av framtida möjligheter.

I det intensiva arbete som nu pågår behöver vi hjälpas åt så vi inte fastnar i våra egna stuprör. Samspelet mellan olika aktörer behöver stärkas ytterligare. Genom samverkan kan vi nå ett bättre resultat och tillsammans göra Sverige starkare.     

Björn Eriksson
Ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Roger Ödebrink                                               
Ordförande i Smålandsidrotten

 

Debattartikeln publicerades i Smålandsposten 30 november 2015.

Skribent: Isac Eriksson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 19
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss