Hoppa till sidans innehåll

Västergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation
i Västergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Europas bästa idrottsregion_S Karlström
Sören Karlström, ordförande

Europas bästa idrottsregion!

2016-03-01 07:30
Förbundsordförande har ordet - Vi påminns ständigt om att omvärlden förändras. Anpassa sig eller spjärna emot? Förnyelse eller tradition? Det finns sällan något facit att följa. Kloka överväganden får bli vägledande.Våra medlemmar, specialdistriktsförbunden (SDF), har gått före.
  • Uppdaterad: 2016-03-01 08:32

När detta skrivs har vi inom Västra Götaland 119 SDF och vi kan vara säkra på att de blir färre. Orsaken är att våra medlemmar i allt större utsträckning överger de gamla landskapsgränserna som geografisk bas och satsar på regions-tänkande.

Omvärldsförändringarna har steg för steg även påverkat vår traditionella distriktsindelning. Gränserna mellan Västergötland och Västsvenska har medvetet blivit alltmer porösa, dels för att öka måluppfyllelsen för våra medlemmar, dels av ekonomiska skäl. 

I detta skeende går det inte att bortse från att den politiska spelplanen ritats om. När Västra Götalandsregionen bildades 1 januari 1998 påbörjades en gradvis förändring av relationen idrottsrörelse – offentlig sektor. De cirka 18 miljoner kronor idrotten för närvarande får i årligt idrottsanslag från regionen samt alla de gemensamma projekt regionen stödjer ekonomiskt är av avgörande betydelse för vår existens.

Vi har försökt se omvärldsförändringarnas möjligheter, inte svårigheter. Det är i detta sammanhang visionen ”Europas bästa idrottsregion” vuxit fram. Västsvensk idrott är i ett internationellt perspektiv top-of-the-line i väldigt mycket. För att gemensamt ta det avgörande steget mot ett förverkligande av visionen krävs samverkan med såväl privat som offentlig sektor, men inte minst internt nytänkande.

Det är anledningen till att styrelserna för Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västergötland och Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Väst tagit på sig ledartröjorna och under ett års tid arbetat med att utreda möjligheterna till en sammanslagning av de två distrikten, med mål att skapa ett distrikt inom Västra Götalandsregionen.

Förarbetet har tydliggjort tre målsättningar:

1.  Mer inflytande över svensk idrotts utveckling. Ett distrikt som representerar cirka 20 % av svensk idrott borde rimligen ha resurser som kan vara en tillgång även i ett nationellt perspektiv.

2.  Ökad effektivitet vad gäller såväl produktivitet som måluppfyllelse. En föränderlig värld kräver ideliga omprövningar i skuggan av globalisering, urbanisering och digitalisering. Resursutnyttjandet är i detta sammanhang centralt. En stark ekonomi ger nödvändigt handlingsutrymme.

3.  Samordning av idrottens och samhällets organisationer inom Västra Götalandsregionen. Ett utvecklat och än mer kraftfullt samarbete idrottsrörelse – region, kan omöjligen innebära annat än en vinna-vinna situation! Regionens vision ”Det goda livet” rimmar helt med idrottsrörelsens strävan. Tillsammans blir vi starkare!

De båda styrelserna har tagit ansvar för förarbete och utredning. Nu återstår för medlemmarna, det vill säga specialdistriktsidrotts-
förbunden, att säga sitt. Det kommer att ske på extra årsstämmor, sannolikt i maj månad.

Sören Karlström
Ordförande Västergötlands Idrottsförbund

Skribent: Ingela Gustavsson
Loggasidfotny
Vastergotland

Postadress:Västergötlands Idrottsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:Tel: 010-476 41 00
Fax: 010-476 41 01
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss