Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Frågor och svar


Vad betyder jämställdhet?

Det händer att jämställdhet och jämlikhet förväxlas. Skillnaden är att jämställdhet enbart rör relationen kvinnor och män. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet.

Visa svar


Dölj svar


Varför är jämställdhet viktigt för idrotten?

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att i första hand premiera den ena halvan av befolkningen. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter, talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Visa svar


Dölj svar


Är idrotten jämställd?

Ser vi tillbaka hundra år, femtio år, tjugo år, så har mycket hänt för jämställdheten såväl i samhället som inom idrotten Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis, kvinnor har stora framgångar inom många idrotter. Det sker en utveckling, Men fortfarande är det mycket kvar. Varken samhället i stort eller idrotten är jämställt.

Visa svar


Dölj svar


Varför är inte idrotten jämställd?

Lite förenklat hänger det samman med två saker. Dels är idrotten en spegelbild av samhället och den ojämställdhet och maktförhållanden mellan kvinnor och män som är där, dels hänger det samman med idrottens historia. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste jobba dels utifrån samhällsperspektivet, dels utifrån vår egen historia.

Visa svar


Dölj svar


Vad gör idrotten för ökad jämställdhet?

Idrotten har cirka 30 års erfarenheter av aktivt jämställdhetsarbete. Det har visat att det finns såväl hinder som stora möjligheter. Riksidrottsförbundet antog 1989 en offensiv jämställdhetsplan som innebar stora kliv första hälften av 1990-talet. Andelen kvinnor i beslutande organ ökade markant. Olika projekt för aktiva, ledare och rättvisare resurser genomfördes. Men mot slutet av 1990-talet och början på 2000-talet stagnerade arbetet. Därför antog Riksidrottsmötet 2005 en ny Idrottens jämställdhetsplan och 2011 reviderade Riksidrottsmötet jämställdhetsmålen.

Visa svar


Dölj svar


Var kan jag hitta mer fakta om jämställdhet?

För dig som vill fördjupa dig har Riksidrottsförbundet samlat in statistik och tagit fram forskningsrapporter som rör jämställd idrott. Du kan också hitta en del andra rapporter och forskning här som rör jämställdhet och idrott.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss