Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Barnrättsperspektivet

En av de allra viktigaste uppgifterna som idrottsrörelsen har är att sprida goda och sunda värderingar till aktiva, ledare och föräldrar. Det är grundpelaren i den svenska idrottens idéprogram – Idrotten vill. Smålandsidrotten arbetar aktivt med etik- och moralfrågor i föreningar och förbund. Vi vill förebygga mobbning och kränkande beteende genom att sätta värderingsfrågor i fokus, skapa och förnya policydokument samt, utbilda ledare, aktiva och föräldrar.
  • Uppdaterad: 2017-09-13 08:30

Riksidrottsförbundet och Smålandsidrotten samarbetar med Rädda Barnen kring Föräldratelefonen, en telefon som ska fungera som ett bollplank för idrottsföräldrar. Telefonen ska ge idrottsföräldrar ett bollplank utanför idrotten. Ett vuxenstöd som är expert på barns rättigheter och hur föräldrar kan agera i svåra situationer. Syftet med telefonen och samarbetet är att förebygga diskriminering och kränkningar inom barn- och ungdomsidrotten.

Samarbetet med Rädda Barnen innebär att idrottsrörelsen får ett omfattande stöd i det praktiska arbete som måste ske i en förening, om det trots förebyggande arbete förekommer mobbning eller kränkning i en förening. Rädda Barnens terapeuter har utbildning i idrottsrelaterade frågor och kan att arbeta kliniskt ute i föreningslivet.

Tillsammans arbetar vi för att inga barn ska fara illa och att idrotten ska vara trygg att delta i.

Idrotten Vill
 
Idrottens verksamhetsidé finner du här

Policy och handlingsplan
RF har tagit fram en policy och vägledning mot sexuella övergrepp. Här finner du både ställningstagande mot sexuella övergrepp, kunskap om vad lagen säger och vägledning hur föreningen ska agera när den misstänker sexuella övergrepp inom föreningen.
Policyn finner du här.

Föräldratelefonen
Ett externt stöd till alla idrottsföräldrar
Info kring externt stöd till alla idrottsföräldrar finner du här

Värdefullt
Idrottens utbildningssatsning på etik- och moralfrågor.
Läs mer om värdefullt här

Skapa trygga idrottsmiljöer
Det bästa sättet att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som SISU Idrottsutbildarna har tagit fram hjälper föreningar att jobba med de här frågorna.

www.granser.nu får du tips på hur din förening eller du som barn- och ungdomsledare kan arbeta för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp. Gråzon Gränsfall Glasklart har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor


Utbildning/Temakväll

Lär dig mer om barnrättsperspektivet och hur man kan motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling i en idrottsförening. Kontakta din lokala idrottskonsulent på Smålandsidrotten.

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 19
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss

Google+