Hoppa till sidans innehåll

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 28057

Kunskapsfrågor

1. Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottare för bloddoping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en ny metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren bearbetas på av WADA ackrediterade dopinglaboratorier. Förutom hemoglobinvärdet så mäter man ytterligare en mängd andra värden i blodproverna. Utifrån dessa parametrar skapas en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en ny metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren bearbetas på av WADA ackrediterade dopinglaboratorier. Förutom hemoglobinvärdet så mäter man ytterligare en mängd andra värden i blodproverna. Utifrån dessa parametrar skapas en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

2. En tränare, läkare eller annan som hjälper en idrottsutövare att dopa sig kan också bestraffas.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det anses som ett allvarligt brott mot dopingreglerna att som idrottsledare uppmuntra eller bistå idrottsutövare med doping. Den som gör detta riskerar 4 år till livstids avstängning.

Du svarade fel
Det anses som ett allvarligt brott mot dopingreglerna att som idrottsledare uppmuntra eller bistå idrottsutövare med doping. Den som gör detta riskerar 4 år till livstids avstängning.

3. Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige.

Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

4. Idrottare som har läkarintyg kan alltid använda dopingklassade läkemedel för att behandla sjukdom
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg. Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket
 kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg.  Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

5. Det är inte alltid idrottare kan räkna med att få ett analyssvar hemskickat efter att ha genomgått en dopingkontroll.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Kontroller kan göras nationellt av RF eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Det kan därför vara lite olika rutiner gällande provsvaret. I Sverige skickar RF ett svar till idrottaren per post tre till fem veckor efter kontrollen.

Du svarade fel
Kontroller kan göras nationellt av RF eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Det kan därför vara lite olika rutiner gällande provsvaret. I Sverige skickar RF ett svar till idrottaren per post tre till fem veckor efter kontrollen.

6. En svensk idrottare kan bara dopingtestas av en auktoriserad funktionär från Riksidrottsförbundet
Sant
Falskt

Du svarade rätt
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

Du svarade fel
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

7. Idrottsutövare i Sverige måste ha dispens beviljad hos Riksidrottsförbundet om man använder ett dopingklassat läkemedel.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Medlemmar som enligt dispensreglerna klassas som övriga idrottsutövare kan ansöka om retroaktiv dispens efter det att de testat positivt i dopingkontroll. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå måste alltid ha ansökt om och beviljats dispens i förväg. Information om dispenser finns på www.rf.se

Du svarade fel
Medlemmar som enligt dispensreglerna klassas som övriga idrottsutövare kan ansöka om retroaktiv dispens efter det att de testat positivt i dopingkontroll. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå måste alltid ha ansökt om och beviljats dispens i förväg. Information om dispenser finns på www.rf.se

8. Idrottare får inte ta några som helst läkemedel i anslutning till tävling.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

Du svarade fel
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

9. Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s internationella standarder för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s internationella standarder för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

10. En idrottare som är förkyld kan använda den medicin som bäst lindrar symtomen, utan risk för doping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Om man är sjuk och använder medicin, men ändå kan idrotta, bör man undersöka om medicinen omfattas av dopingreglerna. Det gäller både receptfria läkemedel och sådant som läkare ordinerar. Det är ditt eget ansvar. Ett tips är att söka efter läkemedlet på den röd-gröna listan som finns på www.rf.se.

Du svarade fel
Om man är sjuk och använder medicin, men ändå kan idrotta, bör man undersöka om medicinen omfattas av dopingreglerna. Det gäller både receptfria läkemedel och sådant som läkare ordinerar. Det är ditt eget ansvar. Ett tips är att söka efter läkemedlet på den röd-gröna listan som finns på www.rf.se.