Hoppa till sidans innehåll

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 26232

Kunskapsfrågor

1. Om dopingkontrollfunktionären inte kan legitimera sig behöver inte idrottsutövaren ställa upp på dopingkontrollen.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen (RF), WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

Du svarade fel
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen (RF), WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

2. Dopingjägarna ligger flera steg efter de som dopar sig och kommer aldrig komma ifatt.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

Du svarade fel
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

3. Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottare för bloddoping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en ny metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren bearbetas på av WADA ackrediterade dopinglaboratorier. Förutom hemoglobinvärdet så mäter man ytterligare en mängd andra värden i blodproverna. Utifrån dessa parametrar skapas en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en ny metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren bearbetas på av WADA ackrediterade dopinglaboratorier. Förutom hemoglobinvärdet så mäter man ytterligare en mängd andra värden i blodproverna. Utifrån dessa parametrar skapas en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

4. Om idrottsutövaren inte klarar att prestera de 90ml urin som är den mängd som ska samlas in, så nöjer sig den dopingkontrollansvarige med det som kom ut.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Om idrottsutövaren inte klarar av att kissa tillräcklig mängd så försluter man kärlet med den första skvätten urin och idrottsutövaren kan fortsätta lämna prov i ett nytt uppsamlingskärl. På så vis fortsätter man till dess minst 90 ml urin lämnats. Då häller man ihop de tidigare lämnade skvättarna i ett kärl som sedan fördelas i de två provtagningsflaskorna.

Du svarade fel
Om idrottsutövaren inte klarar av att kissa tillräcklig mängd så försluter man kärlet med den första skvätten urin och idrottsutövaren kan fortsätta lämna prov i ett nytt uppsamlingskärl. På så vis fortsätter man till dess minst 90 ml urin lämnats. Då häller man ihop de tidigare lämnade skvättarna i ett kärl som sedan fördelas i de två provtagningsflaskorna.

5. Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige.

Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

6. Det finns en särskild domstol inom svensk idrott som dömer dopingärenden.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

Du svarade fel
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

7. Vid dopingkontroll skall ansvarig funktionär alltid hälla upp urinen i A- respektive B-flaskorna.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hon/han begära hjälp av funktionären.

Du svarade fel
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hon/han begära hjälp av funktionären.

8. Idrottare får inte ta några som helst läkemedel i anslutning till tävling.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

Du svarade fel
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

9. Dopingkontrollfunktionären måste ange något skäl till att just du blir kallad till dopingkontroll.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hon/han blir kallad till dopingkontroll.

Du svarade fel
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hon/han blir kallad till dopingkontroll.

10. Idrottsutövare måste berätta om eventuellt bruk av läkemedel, p-piller, naturläkemedel och kosttillskott vid dopingkontroll.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.

Du svarade fel
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.