Hoppa till sidans innehåll

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 26900

Kunskapsfrågor

1. En domare kan också bli uttagen till dopingkontroll i samband med match.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Endast idrottsutövare kan tas ut till dopingkontroll. Det gäller både vid tävling och utanför tävling att endast den som utövar idrott får tas ut till dopingkontroll.

Du svarade fel
Endast idrottsutövare kan tas ut till dopingkontroll. Det gäller både vid tävling och utanför tävling att endast den som utövar idrott får tas ut till dopingkontroll.

2. Om idrottsutövaren inte kan lämna tillräckligt med urin vid en dopingkontroll, kan han eller hon få lämna ett blodprov istället.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

Du svarade fel
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

3. En idrottsutövare kan bli fälld för doping utan att lämna ett positivt prov.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det finns flera fall där idrottsutövare fällts för doping utan att ha lämnat ett
positivt urinprov. Cyklisten Lance Armstrong är ett uppmärksammat fall, där annan typ av bevisning fick honom fälld.

Du svarade fel
Det finns flera fall där idrottsutövare fällts för doping utan att ha lämnat ett
positivt urinprov. Cyklisten Lance Armstrong är ett uppmärksammat fall, där annan typ av bevisning fick honom fälld.

4. Kosttillskott köpta i Sverige kan innehålla dopingklassade substanser.
Sant
Falskt

Du svarade rätt

Det finns inga kosttillskott i Sverige som är godkända av någon oberoende kontrollinstans. Det finns inga garantier gällande innehållet i kosttillskott. Det har visat sig att kosttillskott innehållit både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket och tillsynen av livsmedel ska skötas av
respektive kommun.

Du svarade fel

Det finns inga kosttillskott i Sverige som är godkända av någon oberoende kontrollinstans. Det finns inga garantier gällande innehållet i kosttillskott. Det har visat sig att kosttillskott innehållit både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket och tillsynen av livsmedel ska skötas av
respektive kommun.

5. Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige.

Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

6. Idrottare som har läkarintyg kan alltid använda dopingklassade läkemedel för att behandla sjukdom
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg. Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket
 kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg.  Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

7. När idrottsutövare blir kallade till dopingkontroll måste de omedelbart avsluta träningen, eller om det är vid tävling, omedelbart inställa sig för dopingkontroll.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Idrottare ska infinna sig till dopingkontroll så snabbt som möjligt men får om de önskar först bevista medaljutdelning, prata med media, uppsöka läkarvård, värma ned eller avsluta träningen. Detta får dock ske först efter överenskommelse med ansvarig dopingkontrollfunktionär, eftersom det ska avdelas en följeslagare som ska ha ständig uppsikt över idrottaren under dessa aktiviteter.

Du svarade fel
Idrottare ska infinna sig till dopingkontroll så snabbt som möjligt men får om de önskar först bevista medaljutdelning, prata med media, uppsöka läkarvård, värma ned eller avsluta träningen. Detta får dock ske först efter överenskommelse med ansvarig dopingkontrollfunktionär, eftersom det ska avdelas en följeslagare som ska ha ständig uppsikt över idrottaren under dessa aktiviteter.

8. Det finns en särskild domstol inom svensk idrott som dömer dopingärenden.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

Du svarade fel
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

9. Idrottsutövare i Sverige måste ha dispens beviljad hos Riksidrottsförbundet om man använder ett dopingklassat läkemedel.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Medlemmar som enligt dispensreglerna klassas som övriga idrottsutövare kan ansöka om retroaktiv dispens efter det att de testat positivt i dopingkontroll. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå måste alltid ha ansökt om och beviljats dispens i förväg. Information om dispenser finns på www.rf.se

Du svarade fel
Medlemmar som enligt dispensreglerna klassas som övriga idrottsutövare kan ansöka om retroaktiv dispens efter det att de testat positivt i dopingkontroll. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå måste alltid ha ansökt om och beviljats dispens i förväg. Information om dispenser finns på www.rf.se

10. Idrottare får inte ta några som helst läkemedel i anslutning till tävling.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

Du svarade fel
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.