Hoppa till sidans innehåll

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 28918

Kunskapsfrågor

1. En spelare som sitter på bänken och inte blir inbytt, kan inte heller bli uttagen till dopingkontroll i samband med den matchen.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

Du svarade fel
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

2. Om man har blivit testad nyligen kan man vara lugn för att det dröjer minst fyra veckor innan man blir uttagen till dopingkontroll igen.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det finns inga begränsningar på hur många gånger en idrottsutövare kan testas under ett år eller hur frekventa dessa test är.

Du svarade fel
Det finns inga begränsningar på hur många gånger en idrottsutövare kan testas under ett år eller hur frekventa dessa test är.

3. Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottare för bloddoping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en ny metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren bearbetas på av WADA ackrediterade dopinglaboratorier. Förutom hemoglobinvärdet så mäter man ytterligare en mängd andra värden i blodproverna. Utifrån dessa parametrar skapas en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en ny metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren bearbetas på av WADA ackrediterade dopinglaboratorier. Förutom hemoglobinvärdet så mäter man ytterligare en mängd andra värden i blodproverna. Utifrån dessa parametrar skapas en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

4. Motionärer som inte tävlingsidrottar kan inte dopingtestas.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Riksidrottsförbundets antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Du svarade fel
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Riksidrottsförbundets antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

5. Det är mest motionärer som dopar sig. Det vill säga sådana som inte tävlingsidrottar.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Trots att 80 procent av proverna i Sverige tas på elitidrottare påträffas doping i huvudsak bland gymtränande motionärer. År 2002 till 2013 har Riksidrottsförbundet utfört 43 893 dopingprov, varav endast 8 700 gjordes på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. Av de 273 bestraffade var 79 st elitidrottare, 49 st tävlande på låg nivå och hela 145 st var motionärer som inte alls tävlingsidrottade.

Du svarade fel
Trots att 80 procent av proverna i Sverige tas på elitidrottare påträffas doping i huvudsak bland gymtränande motionärer. År 2002 till 2013 har Riksidrottsförbundet utfört 43 893 dopingprov, varav endast 8 700 gjordes på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. Av de 273 bestraffade var 79 st elitidrottare, 49 st tävlande på låg nivå och hela 145 st var motionärer som inte alls tävlingsidrottade.

6. Under tiden från kallelsen tills dess dopingprov avlämnats ska idrottsutövaren vara under ständig uppsikt.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Funktionären ska ha idrottsutövaren under ständig uppsikt efter det att kallelse tilldopingkontroll skett. Idrottsutövaren är skyldig att hålla sig inom synhåll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar.

Du svarade fel
Funktionären ska ha idrottsutövaren under ständig uppsikt efter det att kallelse tilldopingkontroll skett. Idrottsutövaren är skyldig att hålla sig inom synhåll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar.

7. En svensk idrottare kan bara dopingtestas av en auktoriserad funktionär från Riksidrottsförbundet
Sant
Falskt

Du svarade rätt
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

Du svarade fel
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

8. Svenska elitidrottare som försöker dopa sig löper stor risk att åka fast.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
RF gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Elitidrottare är även skyldiga att ständigt rapportera var de befinner sig och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

Du svarade fel
RF gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Elitidrottare är även skyldiga att ständigt rapportera var de befinner sig och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

9. Innehav av läkemedel som omfattas av dopingreglerna kan utgöra en bestraffningsbar förseelse, såväl för idrottare som ledare.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

Du svarade fel
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

10. En idrottare som är förkyld kan använda den medicin som bäst lindrar symtomen, utan risk för doping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Om man är sjuk och använder medicin, men ändå kan idrotta, bör man undersöka om medicinen omfattas av dopingreglerna. Det gäller både receptfria läkemedel och sådant som läkare ordinerar. Det är ditt eget ansvar. Ett tips är att söka efter läkemedlet på den röd-gröna listan som finns på www.rf.se.

Du svarade fel
Om man är sjuk och använder medicin, men ändå kan idrotta, bör man undersöka om medicinen omfattas av dopingreglerna. Det gäller både receptfria läkemedel och sådant som läkare ordinerar. Det är ditt eget ansvar. Ett tips är att söka efter läkemedlet på den röd-gröna listan som finns på www.rf.se.