Hoppa till sidans innehåll
Vaccineraklubben

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 35113

Kunskapsfrågor

1. En spelare som sitter på bänken och inte blir inbytt, kan inte heller bli uttagen till dopingkontroll i samband med den matchen.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

Du svarade fel
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

2. Om idrottsutövaren inte kan lämna tillräckligt med urin vid en dopingkontroll, kan han eller hon få lämna ett blodprov istället.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

Du svarade fel
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

3. Dopingjägarna ligger flera steg efter de som dopar sig och kommer aldrig komma ifatt.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

Du svarade fel
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

4. Idrottare som vistelserapporterar begår ett brott mot dopingreglerna om de inte är på den plats de angivit när dopingkontrollfunktionärerna kommer dit.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Att inte finnas tillgänglig för dopingkontroll enligt de uppgifter man lämnad i sin vistelserapportering är ett brott mot dopingreglerna. Tre sådana delförseelser under en tolvmånadersperiod kan leda till avstängning.

Du svarade fel
Att inte finnas tillgänglig för dopingkontroll enligt de uppgifter man lämnad i sin vistelserapportering är ett brott mot dopingreglerna. Tre sådana delförseelser under en tolvmånadersperiod kan leda till avstängning.

5. Motionärer som inte tävlingsidrottar kan inte dopingtestas.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Riksidrottsförbundets antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Du svarade fel
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Riksidrottsförbundets antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

6. Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige.

Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

7. Kosttillskott kan innehålla dopingklassade substanser.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
RF avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och att det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra tillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

Du svarade fel
RF avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och att det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra tillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

8. Vid dopingkontroll skall ansvarig funktionär alltid hälla upp urinen i A- respektive B-flaskorna.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hon/han begära hjälp av funktionären.

Du svarade fel
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hon/han begära hjälp av funktionären.

9. Cannabis och alkohol omfattas inte av dopingreglerna
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Både cannabis och alkohol finns upptagna i dopinglistan. Cananbis är förbjudet vid tävling i alla idrotter medan alkohol bara är förbjudet i vissa idrotter. I vilka idrotter framgår av WADA:s dopinglista, se www.rf.se

Du svarade fel
Både cannabis och alkohol finns upptagna i dopinglistan. Cananbis är förbjudet vid tävling i alla idrotter medan alkohol bara är förbjudet i vissa idrotter. I vilka idrotter framgår av WADA:s dopinglista, se www.rf.se

10. Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s internationella standarder för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s internationella standarder för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.