Hoppa till sidans innehåll

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 24019

Kunskapsfrågor

1. En spelare som sitter på bänken och inte blir inbytt, kan inte heller bli uttagen till dopingkontroll i samband med den matchen.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

Du svarade fel
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

2. Om idrottsutövaren inte kan lämna tillräckligt med urin vid en dopingkontroll, kan han eller hon få lämna ett blodprov istället.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

Du svarade fel
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

3. Om tränare, kostrådgivare eller läkare rekommenderat kosttillskott som visar sig innehålla en dopingklassad substans så kan inte idrottsutövaren bestraffas för doping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

Du svarade fel
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

4. En tränare, läkare eller annan som hjälper en idrottsutövare att dopa sig kan också bestraffas.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det anses som ett allvarligt brott mot dopingreglerna att som idrottsledare uppmuntra eller bistå idrottsutövare med doping. Den som gör detta riskerar 4 år till livstids avstängning.

Du svarade fel
Det anses som ett allvarligt brott mot dopingreglerna att som idrottsledare uppmuntra eller bistå idrottsutövare med doping. Den som gör detta riskerar 4 år till livstids avstängning.

5. Idrottare som har läkarintyg kan alltid använda dopingklassade läkemedel för att behandla sjukdom
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg. Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket
 kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg.  Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

6. WADA står för World Anti-Doping Agency och svarar för världsidrottens antidopingarbete.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
WADA leder och samordnar det internationella antidopingarbetet. WADA består av företrädare för internationell idrottsrörelse och världens regeringar. Genom WADA har globala regler utvecklats. The World Anti-Doping Code gäller med några få undantag i alla idrotter och länder.

Du svarade fel
WADA leder och samordnar det internationella antidopingarbetet. WADA består av företrädare för internationell idrottsrörelse och världens regeringar. Genom WADA har globala regler utvecklats. The World Anti-Doping Code gäller med några få undantag i alla idrotter och länder.

7. Under tiden från kallelsen tills dess dopingprov avlämnats ska idrottsutövaren vara under ständig uppsikt.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Funktionären ska ha idrottsutövaren under ständig uppsikt efter det att kallelse tilldopingkontroll skett. Idrottsutövaren är skyldig att hålla sig inom synhåll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar.

Du svarade fel
Funktionären ska ha idrottsutövaren under ständig uppsikt efter det att kallelse tilldopingkontroll skett. Idrottsutövaren är skyldig att hålla sig inom synhåll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar.

8. Kosttillskott kan innehålla dopingklassade substanser.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
RF avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och att det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra tillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

Du svarade fel
RF avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och att det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra tillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

9. Samtliga substanser i WADA:s dopinglista är förbjudna vid såväl träning som tävling.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). WADA:s dopinglista finns på www.rf.se

Du svarade fel
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). WADA:s dopinglista finns på www.rf.se

10. Idrottsutövare måste berätta om eventuellt bruk av läkemedel, p-piller, naturläkemedel och kosttillskott vid dopingkontroll.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.

Du svarade fel
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.