Hoppa till sidans innehåll

1. Kunskapstest

Jag har gjort RFs dopingquiz! Gör det du också.


Antal genomförda tester: 23874

Kunskapsfrågor

1. Man behöver inte dopa sig för att lyckas inom idrotten.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

Du svarade fel
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

2. Vid matcher testas endast hemmalaget för att underlätta för bortalaget som kanske har en lång hemresa framför sig.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Dopingkontroller genomförs i första hand för att säkerställa att idrott bedrivs på lika och rättvisa villkor. Därför är det också en självklarhet att båda lagen testas i samband med match.

Du svarade fel
Dopingkontroller genomförs i första hand för att säkerställa att idrott bedrivs på lika och rättvisa villkor. Därför är det också en självklarhet att båda lagen testas i samband med match.

3. Om tränare, kostrådgivare eller läkare rekommenderat kosttillskott som visar sig innehålla en dopingklassad substans så kan inte idrottsutövaren bestraffas för doping.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

Du svarade fel
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

4. Motionärer som inte tävlingsidrottar kan inte dopingtestas.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Riksidrottsförbundets antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Du svarade fel
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Riksidrottsförbundets antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

5. En idrottsutövare får dopingtestas max 20 gånger under ett år.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Det finns ingen begränsning i antalet dopingtester per år. Det kan ske hur många gånger som helst, på tävling, utanför tävling, slumpmässigt eller som särskilt utvald individ.

Du svarade fel
Det finns ingen begränsning i antalet dopingtester per år. Det kan ske hur många gånger som helst, på tävling, utanför tävling, slumpmässigt eller som särskilt utvald individ.

6. Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller RF:s dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige.

Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF:s hemsida.

7. Idrottare som har läkarintyg kan alltid använda dopingklassade läkemedel för att behandla sjukdom
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg. Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket
 kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

Du svarade fel
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg.  Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket kallas retroaktiv dispens. Information om tävlingsnivåerna inom varje idrott, blanketter och anvisningar finns på RF:s hemsida.

8. Det finns en särskild domstol inom svensk idrott som dömer dopingärenden.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

Du svarade fel
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

9. Svenska elitidrottare som försöker dopa sig löper stor risk att åka fast.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
RF gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Elitidrottare är även skyldiga att ständigt rapportera var de befinner sig och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

Du svarade fel
RF gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Elitidrottare är även skyldiga att ständigt rapportera var de befinner sig och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

10. Tävlingsarrangörer och idrottsledare är på begäran skyldiga att bistå dopingkontrollfunktionären i dennes arbete, t.ex genom att tillhandahålla lämplig testlokal.
Sant
Falskt

Du svarade rätt
Utifrån de förutsättningar som råder vid dopingkontrollen är tävlingsarrangör och ansvariga idrottsledare skyldiga att bistå funktionärerna och medverka till att kontrollen kan genomföras. Försvårande av dopingkontroll kan bestraffas med fyra års avstängning.

Du svarade fel
Utifrån de förutsättningar som råder vid dopingkontrollen är tävlingsarrangör och ansvariga idrottsledare skyldiga att bistå funktionärerna och medverka till att kontrollen kan genomföras. Försvårande av dopingkontroll kan bestraffas med fyra års avstängning.