Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Alkohol och tobak

"Alkohol och tobak bör inte förekomma i samband med barn- och ungdomsidrott, vare sig bland aktiva eller ledare."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Riksidrottsförbundet vill ha en ren idrott

Svensk idrott vill inte att alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Det ska råda nolltolerans mot narkotika och doping och vi arbetar för en tobaksfri idrott.
  • Uppdaterad: 29 MAJ 2018 10:47
Alkohol

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att idrottsrörelsen genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande.

ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak.  är medlem i frivillighetsorganisationernas kunskaps- och paraplyorganisation för alkohol- och narkotikafrågor, CAN, Centralförbundet alkohol- och narkotikaupplysning.

RF vill vara med och skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk.

  • Nolltolerans mot narkotika och doping
  • Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • Förhindra allt ohälsosamt alkoholbruk, minska konsumtionen och motverka skadliga dryckesvanor.

RF:s alkohol- och tobakspolicy anger bland annat att:

  • Alkoholdrycker inte bör förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill senarelägga ungdomars alkoholdebut. 
  • Idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar när det sker utskänkning av alkoholdrycker.
  • SISU Idrottsutbildarna tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera diskussion. Målet är att förbund och föreningar ska nå fram till en egen policy.
  • Förenings- och förbundsarbete bör bedrivas i rökfria lokaler, att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus.
  • Barn- och ungdomsledare har en stor betydelse som förebilder. De bör informera om riskerna med tobaksrökningens och snus.

Läs mer om hur RF arbetar mot doping.

Material och dokument

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss