Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Gotlands Idrottsförbund och SISU arrangerade två bussturer med politiker i Idrottsbussen.

Fokus på anläggningar i landet under valspurten

2014-09-04 11:32

Idrotten valspurtar i hela landet för att visa politiker vilka insatser som görs runt om i landet av idrottsledare, föräldrar och aktiva. Fler hallar och idrottsytor och ökat stöd krävs för att idrotten ska kunna erbjuda plats för alla som vill vara med. Några av de 21 idrottsdistrikten svarar på rf.se:s enkät om vad som är viktigast i deras område, varför och vad som är den största utmaningen för idrotten just där.
 • Uppdaterad: 2016-06-07 15:33

1. Vad är den viktigaste frågan för idrotten inför valet och vilka svar har ni fått från politikerna?

2.Varför är den frågan så viktig?

3.Vad är den största utmaningen för idrotten i ert distrikt?

Marie Barrling, Gästrikland

 1. Absolut anläggningar. Dessutom frågan om hur om hur politikerna har tänkt sig att stötta föreningarna så att de klarar av sin dagliga verksamhet. Politikerna har bland annat svarat på många av de specifika anläggningsfrågorna och lovat att höja det kommunala LOK-stödet.

 2. Idrottsföreningar går på knäna rent ekonomiskt men det finns ändå många föreningar som låter barn vara med trots att de inte har råd att betala medlemsavgifter. En förening i Gävle ligger ute med uppåt 100 000 kronor i medlemsavgifter som inte kommer in. Vi har velat få politikerna att bli uppmärksamma på vad de här föreningarna (och alla andra) varje dag ändå ger till barn och ungdomar i Gästrikland. Men att de behöver mer stöd för att kunna fortsätta att bidra med det till samhället.

 3. För vissa idrotter är den viktigaste frågan anläggningar men för de flesta är det de höga taxorna.

Kjell Augustsson, Östergötland

 1. Behovet av anläggningar lyfts fram vid alla träffar. Från politikerna har allmänt lovats att anläggningar står högt på listan över vad man vill göra. Däremot svårare att få besked om vad och i vilken ordning man vill prioritera.

 2. Eftersom idrotten till stor del utövas på kommunala anläggningar blir det en huvudfråga när politiker ställs mot väggen. Sedan är det ett problem för idrotten att varje förening pratar för sin sak. I Motala exempelvis vill IFK Motala ha en bandyhall, simklubben en simhall och Borensbergs IF vill ha större publikkapacitet i Hällaskolans sporthall och en konstgräsplan. På samma sätt ser det ut i övriga kommuner.

 3. Utifrån genomförda träffar där politiker talat om idrottens stora betydelse, kombinerat med klubbarnas behov av anläggningar måste nog byggandet av anläggningar ses som den största utmaningen.

Cinnika Beiming, Stockholm

 1. Bristen på idrottsanläggningar, utan tvekan, det vill säga tillgången till idrottens rum och miljöer. Vi har bland annat i samverkan med flera idrotter startat kampanjen ”bygg ikapp – bygg i takt” med fokus på bristen på idrottsytor i Stockholm stad. Vi har fått ett tydligt och enhetligt svar från samtliga partier i Idrottsnämnden i Stockholm – Det saknas idrottsytor för barn och ungdomar. Däremot ger de olika svar kring på vilket sätt staden ska bygga ikapp.

 2. Ingen fråga engagerar idrotten så mycket som bristen på plats och ytor. Många föreningar tvingas säga nej till barn och ungdomar som vill börja idrotta. Vårt distrikt växer med över 40 000 nya invånare varje år som också måste få plats för rörelse och idrott. Stockholm måste bygga ikapp och därefter i takt.

 3. Anläggningar, anläggningar, anläggningar. Vi har under de gångna åren nått framgång i vårt enträgna påverkansarbete för att kommunerna ska samverka kring idrottsanläggningar och skapa dialog och mötesplatser med kommunerna om behovet av fler idrottsytor. Nu behöver idrottsföreningarna se resultat och konkreta förbättringar i tillgången till idrottens rum och miljöer.

Patrik Oscarsson, Gotland

 1. Att få en årlig indexuppräkning på de olika stödformerna och se över de orättvisa stöden till alla Gotlands föreningsdrivna idrottsanläggningar. M och FP är beredda att skjuta till mera medel i sin skuggbudget för 2015 för båda frågorna men övriga partier har gett svävande svar.

 2. Det regionala stödet urholkas hela tiden i takt med kostnadsökningarna i samhället. Driftsstödet är viktig både när det gäller att det i dag fördelas orättvist och att ingen uppräkning görs utifrån kostnadsökningarna.

 3. Att vända synsättet från att idrotten är en tärande del av samhället till att få politikerna att se hur idrotten på ön kan vara med och bidra till utvecklingen av det gotländska samhället och våra gemensamma visioner, vision 2025.

Maria Engelfeldt, Västmanland

 1. I Västerås behövs fler anläggningar och det finns behov av att upprusta befintliga. Idrottens förutsättningar är också viktigt och då fokus på att föreningsbidragen bör höjas.

 2. Det behövs arenor för simning, friidrott och innebandy i Västerås och befolkningen ökar hela tiden i staden. Det är färre som vill jobba ideellt och det är betydligt svårare att få företagen att sponsra föreningarna.

 3. På de mindre orterna är en stor utmaning de vikande barnkullarna som främst slår mot lagidrotterna. Det är också en stor utmaning att behålla barnen i idrotten när de kommer upp i högstadieåldern.

Dag Söderberg, Uppland

 1. Ekonomi, stöd med administration och idrottsytor. Våra behov och frågor har mötts med positiva förstående svar i valdebatterna.

 2. Ekonomi – föreningar behöver mer hjälp och stöd i ekonomisk planering, framtagande av budget, kassörsrollen och att ersätta uteblivna intäkter som statliga och kommunala stöd, lotter och annat som man livnärt sig på förr.
  Stöd med administration – Föreningar upplever att kravbilden på exempelvis bidragsansökningars underlag har ökat, det är mer avancerad och ökad administration samt att mycket fokus måste läggas på ansökningsdagar, information och kunskap för att kunna hantera den. Grundverksamheten är inte god nog utan man förväntas göra mer hela tiden. För projekt finns det medel men inte till befintlig verksamhet.
  Idrottsytor – Flera föreningar har problem med att driva egna anläggningar men vi har också många kommuner med extrem brist på idrottsytor. Vi har idag kommuner där vissa grupper i samhället aldrig kommer in ens på grund av för få idrottsytor.

 3. Att få grundverksamheten att fungera utan att behöva syssla med massa annat, att alla barn får möjlighet att delta inom föreningsidrotten.

Läs mer om idrotten i valet

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss