Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Regeringen utreder civilsamhällets förutsättningar

2014-03-13 11:13

Efter krav från bland annat idrottsrörelsen tillsammans med stora delar av Sveriges övriga föreningsliv beslutade idag regeringen att tillsätta en utredning om civilsamhällets särart. Utredningen ska bland annat titta på hur olika regelverk kan ta hänsyn till ideella föreningars särart. Riksidrottsförbundet välkomnar utredningen och trycker på att den ideella sektorn måste få en viktig roll i arbetet.
  • Skapad: 13 MAR 2014 11:13
Idrottspolitik

Huvudmålet i politiken för civila samhället, som riksdagen ställde sig bakom 2010, är att ”förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin”. Men i verkligheten har en rad myndigheter tvärtom försämrat villkoren genom att jämställa ideella föreningar med vinstdrivna företag.

Riksidrottsförbundet skrev i höstas tillsammans med sju andra organisationer inom den ideella sektorn ett brev till Maria Arnholm, minister för det civila samhället, och krävde en utredning som ska ge förslag på hur de ideella föreningarnas särart och ställning kan försvaras i förhållande till exempelvis konkurrenslagen, men även annan relevant lagstiftning.

– Vi är glada att regeringen har lyssnat på oss och tar frågan på allvar. Vi hade hellre sett en parlamentarisk utredning men förutsätter nu att såväl utredaren som regeringen ser vikten av en bred samsyn över parti- och blockgränser när det gäller villkoren för ideell sektor. Jag utgår också ifrån att idrottsrörelsen liksom andra delar av den ideella sektorn får en viktig roll i arbetet. Vi behöver få möjlighet att grundligt beskriva hur vår situation ser ut och vilka problem vi mötersäger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Utredningen handlar inte bara om föreningslivets utan också om det sociala företagandets förutsättningar, något Karin Mattsson Weijber tycker är problematiskt.

– Det handlar om två ganska olika frågor. Vår huvudpoäng är att det är nödvändigt att skilja på ideella föreningar och privata företag, och att ett antal myndigheter idag inte gör det trots att den av riksdagen beslutade politiken är tydlig med skillnaden. Frågan om det sociala företagandets förutsättningar är av en delvis annan karaktär, och det gäller att hålla isär dessa och inte tappa fokus från det vi menar är huvudfrågan, den ideella sektorns särart och förutsättningar.

Utredningen ska bland annat föreslå hur det civila samhällets organisationers särart bättre än i dag kan uppmärksammas i regelverk och lagstiftning och vara klar i februari 2016.

– Med tanke på utredningens omfattning är det naturligt att den kommer att ta tid. Men det är långt till februari 2016, och ännu längre tills riksdag och regering har kunnat besluta om de förslag utredningen lägger fram. Därför får den inte bli en ursäkt för att låta bli att ingripa när myndigheter under tiden fortsätter agera i strid mot den beslutade politiken.

Läs debattartikel av Göran Hägglund och Maria Arnholm i Dagen

Läs brevet till Maria Arnholm

Läs organisationernas debattartikel i Dagens Nyheter


För fler komentarar kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Skribent: Fredrik Rodhe
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss