Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Stöd för en ännu bättre barn- och ungdomsidrott

2014-06-02 16:12

Riksidrottsförbundet har arbetat fram nya anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. Anvisningarna förtydligar de riktlinjer som idag finns i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill och ska hjälpa förbund, föreningar och enskilda ledare att forma verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:32

OBS! DET HÄR ÄR EN NYHET FRÅN 6 MARS 2014. LÄS MER OM ANVISNINGARNA FÖR BARN- OCH UNGDOMSIDROTT PÅ SVENSKIDROTT.SE.

Idrottsrörelsen har i både Riksidrottsförbundets stadgar och i sitt idéprogram Idrotten vill tillsammans gemensamt bestämt att all barn- och ungdomsverksamhet ska utgå ifrån ett barnrättsperspektiv. Men det är inte alltid är självklart vad det den utgångspunkten betyder i praktiken.

För att stödja både förbund och föreningar har riksidrottsstyrelsen, efter remiss till samtliga SF, beslutat om anvisningar för verksamheten.

– Både förbundet, föreningen och den enskilda idrottsledaren ställs inför vägval där allas rätt att vara med, ha kul och utvecklas ibland kan komma i konflikt med tävlingen, viljan att prestera och vinna, som ju faktiskt är det som driver många att idrotta. Anvisningarna bygger på att långsiktig utveckling är mycket viktigare än omedelbara resultat, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Jämfört med riktlinjerna i Idrotten vill har uppdelningen mellan barnidrott och ungdomsidrott i olika avsnitt tagits bort.

– Självklart är skillnaden stor mellan en sjuåring och en 17-åring. Därför har vi också en del anvisningar som bara gäller barnidrott och andra som bara gäller ungdomsverksamheten. Men vi vill samtidigt betona att barnens faktiska ålder inte är viktigast utan träningen ska anpassas till den enskilda individens utvecklingsnivå.

Anvisningarna är indelade i fyra delar: träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet. Enligt Karin Mattsson Weijber kommer avsnittet om träning och tävling att få störst konsekvenser.

– ­I Idrotten vill står att tävlingar för barn ska vara en del av leken och resultaten få liten uppmärksamhet. Vi vill stödja förbund och föreningar att fundera över om idrotten för barn måste se ut som den för vuxna, och vad som skapar ett starkt idrottsintresse på sikt. En del har redan gjort det, men fler behöver arbeta med det.

Riksidrottsförbundet kommer i höst att inleda dialoger med specialidrottsförbunden där bland annat barn- och ungdomsverksamheten kommer att tas upp. Det handlar till exempel om hur tävlingssystemen och regelverken för barn och ungdomar ser ut. Tävlingssystemen styr i ganska stor utsträckning hur föreningarna lägger upp sin verksamhet. Och att förändra verksamheten kan ta tid.

– Såväl förbund som föreningar behöver arbeta med hur barnidrotten bäst ska utformas, och kommer att få stöd av både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Men samtidigt säger regeringens klart och tydligt att statligt stöd bara får gå till verksamhet som bygger på ett barnrättsperspektiv. Det är något vi måste förhålla oss till, och de nya anvisningarna är till för att hjälpa förbund och föreningar i arbetet.

Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Riktlinjer barn och ungdomsidrott

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss