Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Foto: Anna Setzman Hagaparken

Vilka idrottslöften ger partierna inför valet?

2014-09-09 09:51

På söndag går Sverige till val och även om idrotten knappast varit en huvudfråga i årets valrörelse har riksdagspartierna gett flera positiva besked om idrottsrörelsens frågor. Men det finns också tydliga skillnader mellan partierna.
  • Skapad: 09 SEP 2014 09:51
Idrottens finansiering

Inför årets valrörelse prioriterade svensk idrott fyra områden:
Föreningslivets förutsättningar handlar om den oroväckande tendensen hos framför allt olika myndigheter att sudda ut gränsen mellan ideella föreningar och vinstdrivna företag. Tvärtemot vad den av riksdagen beslutade politiken för civilsamhället säger. Idrottsrörelsens mål var att få till en utredning för att göra skillnaden tydligare i lagar och förordningar. Det målet nåddes i våras då regeringen tillsatte en sådan utredning, som ska vara klar i februari 2016.

– Samtliga partier står bakom beslutet att tillsätta utredningen, med ett tydligt direktiv att stärka föreningslivet. Bara beslutet i sig borde skicka en mycket tydlig signal till myndigheterna. Men 2016 är långt fram i tiden och därför måste regeringen också agera under utredningstiden. säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Statens stöd till idrotten har legat still sedan 2010, då det dessutom sänktes med nästa 80 miljoner kronor. I faktiskt värde har stödet minskat med runt 200 miljoner jämfört med 2009. Idrottsrörelsen mål inför valrörelsen var att stödet minst skulle räknas upp med kostnadsökningen. Riksidrottsförbundet vill ha en höjning med 300 miljoner.

I den partidebatt som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna arrangerade under politikerveckan i Almedalen i somras sade samtliga partier att de var villiga att höja idrottsstödet. Men det finns tydliga skillnader på vilket sätt och med hur mycket. Socialdemokraterna är mest precisa med sitt löfte om en höjning med 272 miljoner kronor medan allianspartierna hänvisar till det årliga budgetarbetet.

SISU Idrottsutbildarna får också statligt stöd, men det stödet är betydligt lägre än andra studieförbunds räknat per studietimme. Den orättvisan menar samtliga partier är orimlig.

Tillgång till idrottsanläggningar och -miljöer är en förutsättning för föreningarna att bedriva och än mer utveckla sin verksamhet. I första hand är frågan kommunal, men staten kan bidra genom tydliga krav när det gäller exempelvis nya eller förtätade bostadsområden. Riksidrottsförbundet har lyft frågan om att i Plan- och bygglagen (PBL) skriva in ett krav på plats för idrott. Ett förslag som inget av partierna har nappat på.

Politiker lyfter ofta betydelsen av att Sverige arrangerar stora idrottsevenemang. Men att på olika sätt aktivt stödja idrottsrörelsen och besöksnäringen i arbetet för att få hit dem har varit betydligt trögare. Hittills har regeringen inte velat delta i den samverkansgrupp de bildat.

Under valrörelsen har partierna också själva tagit upp frågor som berör idrottsrörelsen. Mest uppmärksammat var kristdemokraternas utspel under Almedalsveckan om en timme idrott i skolan varje dag. Samtliga partier ställde sig då bakom förslaget vilket resulterade i ett regeringsförslag i augusti även om det bara blev 100 timmar under hela grundskolan.

Även socialdemokraterna gjorde ett idrottsanknutet utspel under Almedalsveckan som handlade om att se över de nuvarande reglerna för friskvårdsavdraget, alltså företagens möjlighet att dra av kostnader för att subventionera anställdas friskvård. Idag gäller det inte exempelvis ridsport, golf, segling eller alpin skidåkning.

– Båda utspelen handlar om frågor som vi har tagit upp länge och är naturligtvis positiva till. Även om regeringens förslag om ökat antal idrottstimmar bara är ett första steg och en översyn av reglerna för friskvårdsavdraget inte är detsamma som ett skarpt förslag, säger Karin Mattsson Weijber.

Läs svaren på Riksidrottsförbundets partienkät

Se partidebatten från Almedalen

Se utfrågningarna av partiledarna tillsammans med Forum

Läs Karin Mattsson Weijbers krönika om arbetet för internationella idrottsevenemang

Läs mer om hur distriktsidrottsförbunden agerat inför valet

Lyssna på radiosportens partiledarutfrågningar


För mer kommentarer kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Skribent: Anna Setzman

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss