Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Hur jämställd är svensk idrott 2016?

2016-03-01 14:13

Svensk idrott har mål kring jämställdhet och att alla grupper ska känna sig välkomna och hörda. Riksidrottsförbundet (RF) har sammanställt den senaste statistiken på området. Hör också Jenny Svender, RF, analysera nuläget.
  • Skapad: 01 MAR 2016 14:13
Jämställdhet

Enligt svensk idrotts jämställdhetsmål mot 2017 ska:

  • kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ vara representerade med minst 40 procent.
  • valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män.
  • andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/förbundschef/sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens organisationer uppgå till minst 40 procent.


Sammansättning SF-styrelser (2014):

Sammantaget är könsfördelningen i Specialidrottsförbundens (SF) styrelser 35 procent kvinnor och 65 procent män. Siffrorna varit i princip desamma de senaste fyra åren.

Av redovisningen framgår 27 SF, knappt fyra av tio, klarar målet om en könsfördelning i styrelsen där inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

Av de tio största förbunden klarar nio förbund att nå idrottsrörelsens jämställdhetsmål avseende könssammansättning i SF:s styrelse. Endast fotbollförbundet når inte målen.

Totalt har åtta av tio SF en man som ordförande.

Sammansättning SF-valberedningar (2014):

16 SF uppfyller målet om att det i valberedningar ska råda en 50-50-fördelning mellan kvinnor och män.

Det är värt att uppmärksamma att det vanligtvis sitter få individer i SF:s valberedningar, många SF har endast tre personer i sin valberedning. En individ ger således stort utslag i redovisningen. Om vi i beräkningen inkluderar SF som når en könsfördelningen 40-60 visar statistiken att 30 SF har det könsförhållandet.

Två SF (cricket och dragkamp) har endast män som ledamöter i valberedningen.

Sammansättning högre befattningar (2014):

Av de 71 generalsekreterare, kanslichef eller motsvarande roll på SF utgör kvinnor 30 procent.

När det gäller landslagstränare (eller likande) för seniorlandslag innehas de positionerna företrädesvis av män, 72 procent, medan 28 procent av dem är kvinnor.

Mer läsning

Idrotten i siffror jämställdhet

SF-statistik – Medlemmar och antal ”aktiva i idrott"

SF-statistik – Förtroendevalda, anställda, ledare

LOK-stödsstatistik – Pojkar och flickor

Rapport – Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott

Rapport – Träningstider inom föreningsidrotten


Vid frågor, kontakta
Jenny Svender
08-699 62 52 

Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss