Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Beslut om kvotering för 40–60 representation i styrelser och valberedningar

2017-05-20 09:49

Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av stämman. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.
  • Uppdaterad: 2017-05-20 10:19

- Jämställd idrott är en förutsättning för att framtidens idrott ska vara öppen och välkomnande för alla. Det här beslutet är ett steg på vägen, men utbildning och det normkritiska arbete som redan startats blir grunden för att vi också ser förändringar hos oss alla i hur vi är mot varandra. En kunskaps- och kompetenshöjning behövs för att synliggöra och ändra normer och hierarkier som bygger på att idrott för män är den riktiga och högst värderade idrotten, säger Suzanne Lundvall, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Beslutet om intensifierat jämställdhetsarbete innehåller även att Riksidrottsförbundets stadgar i 11 kap. 4 § 4 ändras med ikraftträdande från och med den 1 juni 2021. Ändringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse och valberedning.  

- En tvingande regel, kvotering, kan bidra till att lösa problemet genom att identifiera och uppmärksamma de strukturer och normer som orsakar en ojämn könsbalans och därmed åstadkomma reell skillnad.  Det forskning visat är att jämnare könsbalans också leder till en allmän kompetenshöjning, säger Suzanne Lundvall.

 

Fakta jämställdhetsarbete   

Sammansättning SF-styrelser (2015):  

  • Sammantaget är könsfördelningen i SF-styrelser 65 procent män och 35 procent kvinnor. Siffrorna varit i princip desamma de senaste fem åren.  
  • 33 SF, närmare hälften, klarar målet om en könsfördelning i styrelsen där inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.   
  • Av de tio största förbunden klarar sex av förbunden att nå idrottsrörelsens jämställdhetsmål avseende könssammansättning i SF:s styrelse.   
  • Av 71 SF är det 55 SF som har en man som ordförande.   

Sammansättning SF-valberedningar (2015):  

  • Elva SF har en valberedning som består av lika antal kvinnor och män.   
  • Många valberedningar består av udda antal personer, 37 SF har en fördelning som består av närmast lika antal män och kvinnor. Då valberedningen består av udda antal personer är det vanligare med en man mer.   
  • Sex SF har endast män som ledamöter i valberedningen.   

 Sammansättning högre befattningar (2015): 

  • Av de 71 generalsekreterare, kanslichef eller motsvarande roll på SF utgör män 72 procent. 

 

Vem bestämmer, Riksidrottsförbundets rapport om jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ hittar du​ här

 

För mer information kontakta

 

Suzanne Lundvall
Styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
0733-68 68 87

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss