Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Beslut om stärkta åtgärder för att säkra en trygg idrott

2017-05-20 10:50

Vid Riksidrottsmötet i Karlstad, idrottsrörelsen högsta beslutande organ, bifaller riksidrottsstämman Riksidrottsstyrelsens förslag med en rad offensiva insatser i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.
  • Uppdaterad: 20 MAJ 2017 16:14

– Alla har rätt till en trygg idrott och när det gäller barn och ungdomar är det vuxna som har ansvar för att säkerställa att idrotten är en plats för glädje och gemenskap för alla. Med vårt gemensamma beslut visar vi att idrottsrörelsen vill och tänker göra allt vi kan för att säkerställa en trygg idrott, säger Stefan Bessman, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och många föreningar har sedan många år arbetat med frågan och idag finns bland annat en handlingsplan, policy samt utbildnings- och samtalsmaterial som stöd till föreningarna kring dessa frågor. De förslag som nu beslutats är ett ytterligare steg för att öka kunskapen, möjligheten att agera ytterligare samt stärka barnrättsperspektivet.

– Att vi redan tillsatt sakkunniga i barn- och ungdomsidrottsfrågor i alla våra distrikt ger oss möjligheten att vara ännu närmare föreningen som stöd och resurs och för att tillsammans säkerställa att idrotten är en fristad och en plats där alla är välkomna och trygga, säger Stefan Bessman.

Beslut som idag fattas vid Riksidrottsmötet innebär:

Etisk kod för svensk idrott tas fram i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.

Förutsättningarna ses över för att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt.

Idrottens ombudsman inrättas som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

Mer information om Riksidrottsmötet i Karlstad hittar du här

Vill du följa vd som händer under Riksidrottsmötet kan du göra det live via denna länk (Bambuser)

Uppdateringar om pågående ärenden och beslut ges hela tiden via twitter @RFidrotten och #RIM17

Om något har hänt eller du har misstankar - information om var du får stöd och hjälp i hur du agerar

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott hittar du här

Policy mot sexuella övergrepp hittar du här

För mer information kontakta

Stefan Bessman 
Ledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
0708-70 68 41

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
Fax: 086996200
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss