Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Jämställd idrott - en förutsättning för utveckling

2016-12-20 11:56

Lyssna på Jenny Svender, Riksidrottsförbundet, som berättar om vad idrotten gör, kan göra bättre och varför idrotten arbetar för jämställdhet.
  • Uppdaterad: 2016-12-21 07:58

En mer jämställd idrott ökar kvalitet i verksamheten och är en förutsättning för att verkligen nå visionen Svensk idrott – världens bästa. Idag är tre av fyra ordförande i Sveriges idrottsföreningar män och det ser likadant ut i de stora idrottsförbunden vilket inte är acceptabelt.

 

Som vi berättat beslutade Riksidrottsstyrelsen i oktober att öka taken för jämställd idrott. Beslutet innebär utveckling inom tre delar; ekonomisk styrning, ny mål- och handlingsplan samt förslag till stadgeändring om jämnare könsfördelning, kvotering. 

Enligt idrottens jämställdhetsmål ska:

• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ vara representerade med minst 40 procent.

• valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män.

• andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer uppgå till minst 40 procent.

Nedan följer några kommentar till statistikredovisningen utifrån jämställdhetsmålen. Observera att dessa siffror anger en ögonblicksbild, de kan variera under och mellan åren.

Sammansättning SF-styrelser: Sammantaget är könsfördelningen i SF-styrelser 65 procent män och 35 procent kvinnor. Siffrorna varit i princip desamma de senaste fem åren.

Av redovisningen framgår 33 SF, närmare hälften, klarar målet om en könsfördelning i styrelsen där inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

Av de tio största förbunden (gulmarkerade) klarar sex av förbunden att nå idrottsrörelsens jämställdhetsmål avseende könssammansättning i SF:s styrelse.

Av 71 SF är det 55 SF som har en man som ordförande.

Sammansättning SF-valberedningar:

Elva SF har en valberedning som består av lika antal kvinnor och män.

Många valberedningar består av udda antal personer, 37 SF har en fördelning som består av närmast lika antal män och kvinnor. Då valberedningen består av udda antal personer är det vanligare med en man mer.

Sex SF har endast män som ledamöter i valberedningen. Sammansättning högre befattningar: Av de

71 generalsekreterare, kanslichef eller motsvarande roll på SF utgör män 72 procent.

 

Här kan du se statistik summerat från 2015

Jämställdhet och historiska milstolpar

DN:s granskning av idrottens jämställdhetsarbete

 

Exempel på hur några specialidrottsförbund arbetar med jämställdhet

Svenska Golfförbundet

Sveriges Skateboardförbundet

Svenska Bandyförbundet

 

För mer information kontakta 

Jenny Svender
Riksidrottsförbundet 
08-699 62 52

Pressjour 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
08-699 61 90

 

 

 

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss