Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

RF:s syn på OS och Paralympics 2026

2017-04-06 13:58

Riksidrottsförbundet är positiv till ansökan om OS och Paralympics 2026 i Stockholm, Åre och Falun. En förutsättning är att evenemangen genomförs socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Befintliga anläggningar ska användas i den mån det är möjligt och nya anläggningar som byggs ska ha ett högt efterbruksvärde. Det är några av de punkter som lyfts i Riksidrottsförbundets remissvar om OS och Paralympics 2026.
  • Uppdaterad: 2017-04-06 14:17

Idag skickade Riksidrottsförbundet in sitt remissvar på Stockholms stads utredning om möjligheterna att arrangera OS och Paralympics i Stockholm, Åre och Falun 2026. Eftersom en eventuell ansökan har stor påverkan på hela idrottsrörelsen har samtliga specialidrottsförbund getts möjlighet att yttra sig om utredningen och det finns en bred förankring bakom remissvaret.  

- Om en ansökan ska vara trovärdig i relation till Internationella olympiska kommitténs, IOC:s, Agenda 2020 är användande av våra befintliga internationellt godkända vinteridrottsanläggningar i Stockholm, Åre och Falun en förutsättning. Detta är även avgörande för att klara av att skapa den folkliga förankring som ett evenemang av denna dignitet behöver för att lyckas, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.  

Stockholms stads utredning om att arrangera OS och Paralympics 2026 rimmar väl med de mål och strategier som svensk idrott har för internationella evenemang. Idrottsrörelsen är positiv till en ansökan och förutsätter att Stockholms stads satsningar på breddidrott och folkhälsa tydliggörs samt att en eventuell ansökan inte kommer innebära inskränkningar i det offentliga stödet till idrotten. 

- OS och Paralympics 2026 är en möjlighet att ytterligare öka insatserna för idrott, folkhälsa och en aktiv livsstil.  Det är därför viktigt att det finns tydliga mål om en bättre folkhälsa och en breddidrott som når fler. Målen bör knytas till de målsättningar kring livslångt idrottande som finns i idrottsrörelsens strategi för 2025, säger Björn Eriksson.   

 

Som företrädare för idrottsrörelsen lyfter Riksidrottsförbundet följande förutsättningar för att ställa sig bakom en eventuell ansökan: 
 

1.   OS och Paralympics 2026 måste vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.  

 

2.    En eventuell ansökan om OS och Paralympics får inte inskränka på det ordinarie stödet till idrotten.  

 

3.    Tydliga mål om fler i rörelse och satsningar på folkhälsan. 
 

4.    Statens stöd till elitidrotten behöver byggas ut för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. 

 

5.    Ett OS och Paralympics ska komma hela idrottsrörelsen till del. 

 
 

För mer information kontakta  

Björn Eriksson 
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06 

 

Remissvaret i sin helhet går att läsa här

 

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss