Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Hälsoklyftorna måste minska - idrotten en pusselbit

2017-06-02 10:56

Jämlik hälsa måste bli en fråga som prioriteras högre och av fler aktörer än i dag om målet att sluta hälsoskillnaderna inom en generation ska kunna nås. Idrotten är och vill vara en av de starka aktörerna. Idag presenterade kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.
  • Uppdaterad: 27 AUG 2018 10:10

Kommissionen för jämlik hälsa har idag presenterat sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Deras förslag ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Rikidrottsförbundet konstaterar att svensk idrott kan bidra till flera av de, av kommissionen föreslagna, åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa.

Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

- Det är helt centralt att jämlik hälsa måste bli en fråga som prioriteras högre och av fler aktörer än i dag om målet att sluta hälsoskillnaderna inom en generation ska kunna nås. Idrotten är och vill vara en av de starka aktörerna, säger Stefan Bergh generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Forskningen visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i idrott och fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa, till sjukdomar och för tidig död. Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett gott liv och en god uppväxt. Barn som får möjlighet att skapa sitt rörelseförråd får lust, motivation och självförtroende som i sin tur ger goda förutsättningar i vuxen ålder. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. 

- För att kunna vara en del av arbetet för att uppnå jämlik hälsa behövs, precis som kommissionen föreslår, ett förstärkt ramverk och bättre samverkan med civilsamhället. För att svensk idrott ska kunna bidra ännu mer i arbetet med jämlik hälsa behövs insatser på en mängd olika politikområden, säger Stefan Bergh.

Idrotten når många barn och unga men inte alla. Därför arbetar idrottsrörelsen med Strategi 2025 för att sänka trösklar och nå ännu fler. 

- Att kommissionen föreslår att kommunerna bör säkerställa tillgång till idrottsanläggningar är glädjande, blir vi fler som idrottar måste vi ha någonstans att vara, säger Stefan Bergh. 

Från pensionsåldern och uppåt finns en målgrupp som orkar betydligt mer än tidigare och har en stor erfarenhet och som idrottsrörelsen också kan bli bättre på att engagera.

- Med ett särskilt stöd för idrott för äldre skulle vi öka utvecklingstakten bland våra föreningar och få fler att idrotta hela livet, säger Stefan Bergh.

De tre betänkanden som kommissionen därmed överlämnat bildar en helhet och kommissionen pekar ut vilka steg som måste tas härnäst för att sociala skillnader i hälsa ska minska.

- Svensk idrott bidrar och vill bidra än mer i folkhälsoarbetet. Vi behöver få fler i rörelse. Vår strategi mot det livslånga idrottandet kommer spela en viktig roll och vi ser fram emot att vara en del i det fortsatta arbetet mot en friskare befolkning, säger Stefan Bergh.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-564 52 16

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
Fax: 086996200
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss