Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrott i lokalmedia

2018-09-03 16:39

Vikten av att barn och ungdomar ges möjligheter till fysisk aktivitet lyfts på debattplats i Dalarna, vänsterpartiet i Ulricehamn lovar, precis som på riksnivå, gratis idrottsskola och i Västerås frågas partierna ut om satsningar på anläggningar. Läs mer, se inslag och inspireras av idrott, föreningsaktiviteter och idrottsdebatter som i tider av valspurtande aktivt förs och lyfts i lokalmedia runt om i landet.
  • Skapad: 03 SEP 2018 16:39
Idrottens finansiering

Idrott och fysisk aktivitet är bra för hälsan och skolresultaten

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, folkhälsan, integrationen och skolresultaten. Rörelse – helst tillsammans med andra – ger en rad positiva effekter, både för den enskilde och för samhället. Med bättre kondition ökar bland annat chanserna att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och lyckas väl i skolan. Vi menar därför att det är viktigt att lägga grunden för bra vanor tidigt i livet.

Läs hela debatten i Dalarnas tidning

 

Vänsterpartiet vill införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6–12-åringar

Idrottsskolan – minst en per kommun - kommer att vara ett samarrangemang mellan olika ideella föreningar. Barnen får möjlighet att prova på olika sporter utan press att specialisera sig för tidigt. Därefter kan de välja att stanna kvar i idrottsskolans regi eller gå med i föreningarnas övriga verksamhet och de idrottsgrenar som de är mest intresserade av. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med sina cirka tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella ledare. Varje dag året runt tränar nästan 145 000 barn och ungdomar i en idrottsförening någonstans i Sverige. Idrotten är en viktig del av samhället som ger människor en känsla av sammanhang och kamratskap.

Läs hela debatten från vänsterpartiet i Ulricehamn i Ulricehamns tidning

 

Föreningar i Västerås efterfrågar fler anläggningar – vad vill partierna?

Satsningar på idrottsytor har inte hängt med befolkningsökningen i Västerås menar idrottsförbundet. Föreningar efterfrågar fler anläggningar och mer resurser till idrotten. Men vad vill de olika partierna satsa på? Västmanland idrottsförbund och Västerås idrottsallians ställde frågor till partierna inför valet. En av dem handlade om just idrottsytor. Vad svarar partierna?

Se inslaget på SVT Västmanland

 

 

Idrott för äldre ger ett friskare Norrbotten

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig död, sjukdom och funktionshinder. Det gäller såväl fysiska aktiviteter som sociala och kulturella. Förutom mindre sjukdom ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet tack vare mer energi, ökat oberoende och större social aktivitet. Det betyder fler år med god hälsa och längre liv. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang. Att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, det vill säga att röra på sig, är en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Genom idrottsrörelsens omfattning med 20 000 idrottsföreningar över hela landet och 700 föreningar här i Norrbotten kan vi erbjuda alternativ för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå, och därmed kan idrotten också spela en viktig roll för folkhälsan.

Läs hela debatten från Norrbottens idrottsförbund i Norrbottens kuriren

Gör utrymme för paraidrotten

Erfarenheterna från Vallbacksskolans Idrottshall i Gävle är goda och Uppsala borde ta efter. Idrott är viktigt. Det är bra för hälsan, stärker självkänslan och bidrar många gånger till gemenskap och ett socialt sammanhang. De positiva effekterna av idrott är så stora att vi bör planera ett samhälle där varje individ, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att idrotta. Viljan att idrotta finns hos så väl barn som ungdomar, vuxna som äldre liksom hos personer med och utan funktionsnedsättning. Det skriver Mohamad Hassan (L) i Uppsala och förespråkar idrottshallar som fungerar för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Läs hela debatten i UNT

 

Här kan du läsa mer om idrottens valfrågor 

Här kan du läsa om vad riksdagspartierna svarar på idrottens valfrågor 

 

För mer information kontakta 

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet 
070-564 52 16

Skribent: Anna Setzman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss