Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Seminarier 2018

Under Almedalsveckan bjuder Riksidrottsförbundet, tillsammans med Forum, Hela Sverige ska leva och Ideell arena, in till diskussioner i Ideella trädgården. Där diskuterar vi hur förutsättningarna för föreningslivet kan utvecklas så att vi även i framtiden kan bidra till ett bättre samhälle. Dessutom är RF medarrangör vid en rad andra seminarier.
  • Uppdaterad: 15 JUN 2018 12:26

Dag: Måndag 2 juli
Tid:  14:00-14:45  

Vi blir allt fler, bostadsbristen driver upp byggande över hela landet. Fler hem behövs, men det behövs mer än bostäder: Vi behöver också rum att leva! Barn, unga, vuxna och äldre behöver plats att röra sig mellan husen, plats att mötas.

På 30 år har det byggts tusentals nya bostäder, men plats för rörelse och idrott har inte planerats och byggts i samma takt. Tvärtom försvinner ofta små öppna ytor och föreningslokaler, när städerna förtätas alltmer. Den sociala hållbarhet vi strävar efter, med tillfällen till aktiviteter och social samvaro, kräver mer av planeringen. Hur kan civilsamhället, det offentliga och det privata agera för att få mer utrymme till rörelse, trivsel, inkludering och gemenskap?  

Medverkande: 
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Stefan Bergh, förbundschef, Riksidrottsförbundet
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget


Den ökande segregationen angår och drabbar alla

Dag: Måndag 2 juli
Tid:  
15:30-16:30  

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Samtidigt ser vi hur krafter som vill stänga in och stänga ute profilerar sig allt tydligare. Detta drabbar inte bara grupper som blir extra utsatta. Det drabbar och angår alla. Civilsamhället har nu en helt unik roll att agera, vilket även bekräftas av regeringens reformprogram mot segregation där stärkande av demokratin och stöd till civilsamhället är två nyckelfaktorer. Lyssna till generalsekreterarna för Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet och Forum om hur civilsamhället i partnerskap med andra sektorer kan ta ett större ansvar för integration.

Medverkande: 
Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, Socialdemokraterna
Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor, Centerpartiet

Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
Helén Ottosson-Lovén, Generalsekreterare, Svenska Kyrkan
Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen

Makten, demokratin och civilsamhällets ansvar

Dag: Tisdag 3 juli
Tid:
08:00-09:00  

På vilka sätt tar civilsamhället ansvar för det offentliga samtalet om demokratins utveckling i Sverige? Vi ger oss i kast med brännande frågor om makt och inkludering i ideella organisationer.

Medverkande: 
Håkan Johansson, professor, Lunds universitet
Maria Wetterstrand, särskild utredare


Vad vill S, M och C med idrotten?    

Dag: Onsdag 4 juli
Tid:  10:00-10:45  

Med 3,2 miljoner medlemmar i 20  000 idrottsföreningar är idrottsrörelsen en viktig del i samhället. Riksidrottsförbundet vill bidra till att Sverige håller ihop i en tid med polarisering med ökad bostadssegregation, ojämlikhet i skolan, utsatta områden, ojämlik hälsa. Men vad vill nästa regering med idrotten?

Medverkande:
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
Saila Quicklund, idrottspolitisk talesperson, Moderaterna
Per Lodenius, idrottspolitisk talesperson, Centerpartiet
Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet


Dag: Onsdag 4 juli
Tid:  11:00-11:45  

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Bara var tredje barn når de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Svenska barn rör sig minst i Norden. Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett gott liv och en god uppväxt. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. Men hur ska barnen få en möjlighet att få lämna stillasittandet och få rörelseförståelse?  

Medverkande:
Annika Strandhäll, socialminister, Socialdemokraterna
Gisela Nyberg, forskare, Karolinska institutet
Anders Erlandsson, operativ chef, Skanska
Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun
Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet
Göran Persson, avdelningschef, Boverket


Dag: Onsdag 4 juli
Tid:  16:00-16:30 

År 2050 förväntas var fjärde medborgare i Sverige vara över 65 år vilket kommer ställa stora krav på den svenska välfärden. Forskningen visar att det finns stora samhällsvinster att göra ifall fler pensionärer motionerar och är fysiskt aktiva. Hur kan våra organisationer och samhället samverka för att aktivera fler äldre? 

Medverkande:
Björn Eriksson, Ordförande, Riksidrottsförbundet
Christina Tallberg, Ordförande, PRO
Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna


 

Fler idrottsseminarier i Ideella trädgården


Sveriges sämsta hälsa - vad gör nästa regering?

Dag: Onsdag 4 juli
Tid:
08:30-09:30 

Bara 4% av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 % för resten av befolkningen. Som en konsekvens är ohälsan upp emot 10 gånger sämre hos målgruppen. En förstudie konstaterar samhällshindren som måste undanröjas och av vem. Kan våra makthavare åtgärda samhällsproblemet?

Medverkande:
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Saila Quicklund, riksdagsledamot, Moderaterna
Åsa Llinares Norlin, utredare, Parasport Sverige


Hur svårt kan det vara? - jämställdhet inom idrottsrörelsen

Dag: Onsdag 4 juli
Tid:
12:00-12:45 

Trots att många organisationer säger sig arbeta med jämställdhet är det ofta svårt att se vilka resultat som detta arbete uppnår, bortsett från uppdaterade planer och policys. Vad krävs för att jämställdhetsarbetet ska få fäste i en organisation? Vad är det som behöver förändras? Vad krävs av organisationens ledning? Hur kan verklig förändring gå till? Vad var det svensk judo gjorde som Idrottsrörelsen som helhet misslyckades med för att nå de mål som gemensamt beslutades? Vad händer nu?

Medverkande:
Agneta Gille, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
Kristiina Pekkola, förbundsordförande, Svenska Judoförbundet
Jesper Fundberg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Malin Rönnblom, forskare, Umeå Universitet


Alla ska ha möjlighet till fysisk aktivitet hela livet

Dag: Onsdag 4 juli
Tid: 13:30-14:30

Vi vill skapa en bättre idrott och ett mer fysiskt aktivt samhälle, både för barn och vuxna. Vi vill kunna ge varje barn och vuxen goda möjligheter och förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv. Att lära sig röra sig är lika viktigt som att lära sig skriva och läsa. Efter seminariet kan ni följa med oss ner på mattan så visar vi hur det ser ut i praktiken. Ni hittar mer information om vårt projekt på #motoriQ #physicalliteracy #budokampsport

Medverkande:
Musse Hasselvall, styrelseledamot, Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Pilo Stylin, utbildare, Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Matilda Frycklund, utbildare, Svenska Budo & Kampsportsförbundet


Är rätten till fysisk aktivitet och lek en klassfråga

Dag: Onsdag 4 juli
Tid:
15:00-16:00 

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar ställs i dag inför en rad nya utmaningar, det kan handla om idrottens ojämna tillgänglighet och att ungas idrottsvanor styrs av socioekonomiska faktorer, något som resulterar i en låg aktivitetsnivå. Hur kan vi synliggöra samt motverka detta?

Medverkande:
Karin Thomasson, Ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Östersunds kommun
Christina Heilborn, Programchef, Unicef Sverige
Marika Kehrer, Projektledare skola, Generation pep
Katarina Fahlén, Projektledare Alla barn har rätt, Svenska Skidförbundet
Charlotta Bürger Bäckström, Verksamhetsansvarig Alla på snö och Skidor vill, Svenska Skidförbundet

 

 

Kontaktpersoner

 


AnnaS


Anna Setzman

Pressansvarig
08-699 61 79
070-564 52 16
This is a mailto link


_DSC0021


Mattias Hjelmberg

Seminarier
08-699 61 54
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
Fax: 086996200
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss