Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Om antidopingarbetet

  • Uppdaterad: 11 SEP 2017 12:27

Riksidrottsförbundet (RF) är ansvarigt för antidopingarbetet i Sverige. Alla 71 specialidrottsförbund (SF) ska enligt RF:s stadgar ha egna antidopingprogram och de 19 distriktsidrottsförbunden (DF) arbetar förebyggande mot doping.

Sedan 1981 har RF tagit över 100 000 dopingprov. De senaste åren har doping påvisats i en procent av proven. Dopingkontrollerna görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit men även motionärer kan bli testade.

Antidopingarbete bedrivs inom följande nio verksamhetsområden:

Dopingkontroller


Kontrollerna ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt. RF har en kontrollservice där man på beställning utför kontroller vid internationella tävlingar i Sverige. SF och föreningar kan även vid behov beställa kontroller av RF.

Analysverksamhet


Analyser av svenska och internationella prov utförs vid Dopinglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ett forskningsanknutet och av WADA ackrediterat laboratorium. Laboratoriet bistår även RF med specialkompetens.

Juridisk verksamhet


Den juridiska verksamheten präglas av rättssäkerhet och service till idrottsrörelsen och dess utövare där bl a regler kontinuerligt revideras. RF:s dopingkommission fungerar som åklagare när man behandlar och anmäler positiva dopingfall. Bestraffningsärenden avgörs sedan av Dopingnämnden och kan överklagas till Riksidrottsnämnden. Dispensärenden behandlas av dopingkommissionens dispenskommitté.

Information


RF upprätthåller en informationsservice i första hand för medlemsförbunden och deras föreningar, men även för media och andra intressenter. RF svarar för framställning och spridning av informationsmateriel och har upprättat nätverk både inom SF och DF.

Utbildning

RF har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, antidopingansvariga och andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet inom SF och DF.

Forskning och utveckling

RF utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i antidopingarbetet genom att initiera och genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser. Detta ska sedan leda till ökad kunskap om dopingen inom idrotten, dess bakgrund och konsekvenser samt olika metoder att eliminera missbruket. RF följer forskningsläget och verkar för att medel ska beviljas sådan forskning.

Nationell samverkan


RF samarbetar med andra organisationer och myndigheter för att strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel.

Internationell samverkan

Den viktigaste plattformen för koordinering och harmonisering av antidopingarbetet är WADA (World Anti-Doping Agency), där represententer för internationell idrott och världens regeringar sedan bildandet 1999 arbetar sida vid sida i kampen mot doping. Den av WADA framtagna World Anti-Doping Code (WADC) är sedan 2004 det regelverk som all världens internationella specialidrottsförbund och nationer rättar sig efter. 2009 reviderades koden och år 2015 infördes ytterligare en ny reviderad kod. Koden och uppdateringarna har föregåtts av omfattande globala remissprocesser.

Sedan lång tid tillbaka finns även ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de nordiska länderna i många stycken varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna.

Kvalitetssäkring


RF:s dopingkontrollverksamhet är certifierad enligt kraven i WADAs standard för dopingkontroll samt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar såväl kontrollverksamheten, regelverket som antidopingorganisationen.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss