Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Förbundsbeställd kontroll

  • Uppdaterad: 16 MAR 2018 13:06

Dopingkontroller utgör en viktig del av idrottsrörelsens förebyggande arbete i kampen mot doping.

Basen i kontrollverksamheten utgörs inom svensk idrott av RF:s ordinarie kontrollprogram, en service som omfattar alla idrotter och drygt 3 000 prov år. Därutöver erbjuds idrottsförbund samt tävlingsarrangörer möjligheten att beställa extra kontroller enligt följande:

a) utanför tävling (normalt i samband med träning),
b) i samband med nationella tävlingar, eller
c) i samband med internationella tävlingar.

I det senare fallet regleras kravet på dopingkontroller ofta i de internationella tävlingsreglerna och ingår därmed som en av förutsättningarna för arrangemanget, medan extra nationella kontroller enl a) och b) ger idrottsförbunden en möjlighet till frivilliga kompletteringar.

För att kunna tillmötesgå önskemål om dopingkontroller är det angeläget att beställningen kommer in i god tid, normalt ca 3-6 månader före aktuellt tillfälle. Vid större internationella uppdrag, eller om krav på 24-timmars analyser finns, kan ytterligare framförhållning behövas.

1. Nationella dopingkontroller

- i samband med eller utanför tävling

1.1 Allmänt
Avsett för SF som vill komplettera RF:s ordinarie kontrollprogram med ett eget program.

SF kan t ex införa ett kontrollprogram omfattande extra dopingkontroller av en viss grupp aktiva, av idrottsutövare som vistas utomlands eller av utövare som slår svenska eller internationella rekord etc. RF bistår gärna med erfarenheter av andra kontrollprogram. Kontrollerna genomförs i enlighet med RF:s regler.

1.2 Planering
För att kunna tillmötesgå era önskemål är det viktigt att beställningsunderlaget kommer in i god tid. Avser beställningen ett långsiktigt kontrollprogram ska kontakt tas minst 3 månader före första kontrolltillfället. I fråga om tillfälliga uppdrag minst en månad före, men helst mer (vid senare beställning debiteras en särskild akutavgift, om kontrollen över huvud taget kan genomföras).

När beställningen inkommit kontaktar vi er för att närmare gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. 

2. Internationella dopingkontroller

- i samband med eller utanför tävling

2.1 Allmänt
Avsett dels för nationella och internationella SF samt tävlingsarrangörer som står i begrepp att arrangera internationella tävlingar i Sverige, dels för internationella SF vid genomförande av så kallade "out of competition" program i Sverige. Kontrollerna genomförs i enlighet med berört internationellt SF:s regler, eller enligt överenskommelse.

2.2 Planering
För att kunna tillmötesgå era önskemål är det viktigt att vi får in beställningsunderlaget i god tid. Normalt bör beställningen inkomma minst 3 månader före kontrolltillfället, helst mer. Vid större internationella uppdrag, eller om krav på 24-timmars analyser finns, krävs 6-12 månaders framförhållning beroende på omfattning. 

När beställningen inkommit kontaktar vi er för att närmare gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. Därefter bekräftas beställningen skriftligen via ett uppdragsavtal, som skrivs med SF.

3. Övrigt

3.1 Ekonomi

Under förutsättning att beställningen inkommer i tid svarar RF för planering och genomförande av kontrollen. Beställaren debiteras för analys-, funktionärs- och fraktkostnader enligt offert.

3.2 Kvalitetsgaranti

Kontrollerna genomförs i enlighet med RF:s kvalitetssystem av DopK auktoriserade kontrollfunktionärer och i enlighet med WADA:s internationella standard för dopingkontroller.

3.3 Beställning
För beställning av kontroller används dessa blanketter: 

Blankett nationell beställning (ifyllnadsbar pdf)

Blankett internationell beställning (ifyllnadsbar pdf)

3.4 Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta:

Linn Gustafsson, 08-699 62 43
Svensk Antidoping, 08-699 60 00

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
Fax: 086996200
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss