Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Föreningsbeställd kontroll

  • Uppdaterad: 27 OKT 2017 11:56

En idrottsförening kan beställa dopingkontroller som utförs i RF:s regi. Detta under förutsättning att föreningen även vidtar andra åtgärder för att förebygga och förhindra dopingmissbruk inom föreningens verksamhet och att doping­kontroller endast utgör en av de åtgärder som ingår i en förenings antidopingprogram.

Därför kräver RF att föreningen har genomfört det särskilt framtagna upplägget "Vaccinera klubben mot doping".

En förening kan beställa upptill fyra prover per tillfälle, under förutsättning att lokaler och andra faktiska omständigheter garanterar att dopingkontrollen kan genomföras med hög rättssäkerhet och integritet.

Vid beställning av dopingkontroll ska föreningen dels redogöra för sitt antidopingprogram, dels ange vad syftet med kontrollen är. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet avgör RF:s Dopingkommission (DopK) formerna för kontrollens genomförande.

En föreningsbeställd dopingkontroll kan endast omfatta klubbens egna medlemmar. DopK kan besluta att komplettera antalet prov med ytterligare, av RF bekostade, prov.

Dopingkontroll i samband med träning
Föreningen ska i beställningen ange minst tre alternativa tillfällen/platser för kontrollens genomförande samt antal idrottsutövare som ska kallas. En representant för föreningen ska närvara vid kontrollen och bekräfta vilka av de tränande som är medlemmar i föreningen. RF:s dopingkontrollansvarige funktionär (DKA) ansvarar sedan för urvalet av idrottsutövare som kallas till dopingkontroll. Efter särskild prövning kan DopK även medge kontroller av föreningen namngivna idrottsutövare.

Vid föreningsbeställd kontroll vid träning ska kallelse göras utan förvarning enligt DopK: s föreskrifter. Ingen annan än av RF utsedd funktionär kan kalla idrottsutövare till dopingkontroll. I det fall DKA finner att kallelse ändå skett på något annat sätt och/eller genom annan person kommer kontrollen att avbrytas. I sådant fall kommer kontrollen att rapporteras som en bomkontroll och föreningen debiteras funktionärskostnaden.

Dopingkontroll i samband med tävling
Förening kan beställa dopingkontroll i samband med tävling som föreningen arrangerar/ansvarar för.

Föreningen ska i beställningen ange dag, tid och plats för kontrollens genomförande samt antal idrottsutövare som ska kallas. Om möjligt ska även alternativa tävlingstillfällen anges.

Vid föreningsbeställd kontroll vid tävling ska kallelse göras utan förvarning enligt DopK: s föreskrifter. Ingen annan än av RF utsedd funktionär kan kalla idrottsutövare till dopingkontroll. I det fall DKA finner att kallelse ändå skett på något annat sätt och/eller genom annan person kommer kontrollen att avbrytas. I sådant fall kommer kontrollen att rapporteras som en bomkontroll och föreningen debiteras funktionärskostnaden.

Ekonomi
Beställande förening debiteras för analys-, funktionärs- och fraktkostnader enligt offert.

I händelse av avbokning utgår en avgift om 10 procent av den beräknade ordinarie kostnaden, dock lägst 2 000 kr. Vid bomkontroll debiteras föreningen 2 000 kr.

Beställning
När beställning inkommit kontaktar RF föreningen för att gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. Beställning accepteras i den mån RF har personella resurser att genomföra uppdraget. RF förbehåller sig rätten att avslå beställningar som inte uppfyller DopK:s allmänna krav.

Använd bifogad blankett vid beställning av dopingkontroll. Blanketten ska vara undertecknad av föreningens ordförande och beställning ska ske minst 30 dagar före första kontrolltillfället.

Blankett för beställning av dopingkontroll (ifyllnadsbar PDF)

Återrapportering
Analyssvar hanteras enligt gällande regler.

Vid positivt analyssvar utreder DopK, efter en första underrättelse till idrottsutövaren, om ärendet ska anmälas till dopingnämnden (DoN). Klubben informeras om idrottsutövaren avstängs under utredning eller om DopK eller DoN tar kontakt under utredningen.

Bestraffningsbeslut om doping kungörs på RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se.

Övrigt
Dopingkontroll genomförs i sin helhet enligt RF: s stadgar, dopingreglemente och föreskrifter.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss