Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Nya dopingregler på gång

När de globala dopingreglerna i The World Anti-Doping Code infördes år 2004 innebar det ett stort steg framåt i kampen mot doping. Ytterligare steg tas nu med den reviderade världsantidopingkoden som börjar gälla 1 januari 2015.
 • Uppdaterad: 06 MAR 2014 16:06
Antidoping

Efter en två år lång process med världsomfattande remissomgångar fastställdes den nya versionen av koden vid världsantidopingkonferensen i Johannesburg november 2013. Under resans gång har 315 skrivelser med förslag om 3 987 ändringar inkommit till WADA. Över femtio arbetsversioner av koden har föregåtts den slutgiltiga som nu är antagen. 

Några exempel på förändringar som införs med den nya koden är.

1.

 • Ambitionen har varit att göra koden kortare och tydligare till innehåll
 • Hänsyn taget till principerna om proportionalitet och mänskliga rättigheter
 • Tydligare och mer rättvisa avseende respektive de internationella idrottsförbundens och de nationella antidopingorganisationernas intressen i antidopingarbetet
 • Förväntningar på länders regeringar att stödja, med resurser, och underlätta, med lagstiftning, de nationella antidopingorganisationernas möjligheter att bedriva ett effektiva antidopingprogram

2.

 • Ny definition av idrottsutövare vilket möjliggör viss anpassning av tillämpning av reglerna utifrån idrottsutövarnas tävlingsnivå,– Större flexibilitet när det gäller utdömande av bestraffningar
 • Större hänsynstagande till underåriga idrottsutövare,
 • Tydligare definitioner för vad som utgör fel, försummelse och avsikt i förhållande till dopingförseelse
 • Krav på smart kontrollplanering baserat på blod- och steroidprofilprogram samt insamlad information
 • En helt ny standard för Intelligence and Investigations 
 • informationsinsamling och utredning och att genomföra uppföljande undersökningar

3.

 • Ny förseelse, 2.10, Förbjuden association. Idrottsutövare får ej ha samröre med personer som är eller har varit avstängda eller dömda för dopingrelaterade förseelser och brott, med vissa förbehåll
 • Särskild skrivning om kontaminerade produkter/kosttillskott under påföljdsdelen
 • Hårdare påföljder för de riktiga fuskarna med 4 års avstängning som princip
 • För förseelse mot reglerna om vistelserapportering krävs tre delförseelser under en rullande 12-månaders period jämfört med tidigare 18 månader
 • Preskriptionstiden för att ta upp ett dopingärende har höjts från åtta till tio år

På WADA:s hemsida beskrivs utförligt vad WADC innebär (öppnas i nytt fönster).

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss