Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Världsantidopingkoden 2015 innebär nya svenska dopingregler


Koden börjar gälla 1 januari 2015. Från och med det datumet måste alla internationella och nationella antidopingorganisationer och alla länder som är signatärer av koden följa de nya reglerna. Därför har ett nytt Idrottens antidopingreglemente antagits av en extra RF-stämma. RF:s gamla föreskrifter som är kopplade till det gamla antidopingreglementet ersätts med WADA:s standarder som översätts till svenska. Stämman beslutade även om ändringar i RF:s stadgar som ger RF:s Dopingkommission en mer oberoende ställning inom RF. Den nya koden kräver att den nationella antidopingorganisationen är oberoende i operativa beslut och aktiviteter.

 

Nyheterna i sammanfattning

Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna. Ett tips kan vara att bläddra igenom det nya svenska antidopingreglementet och bekanta sig med innehållet.

På ett övergripande plan så kan nyheterna i dopingreglerna sammanfattas i några huvudrubriker.

- Tydligare och kortare världsantidopingkod
- Flexiblare avstängningsperioder
- Högre krav på utredning och undersökning i jakten på fuskare
- Tydligare regler för ledare och stödpersoner
- Ökade krav i dopingtestplaneringen
- Bättre balans mellan internationella specialförbund
   och nationella antidopingorganisationer

 

Påföljder för individer
Det blir längre straff för avsiktlig doping som ändras från 2 till 4 år i normalfallen. Samtidigt så blir straffsatserna mer flexibla då det ges större möjligheter att både minska och öka strafflängder beroende på omständigheter.

Vägran eller underlåtelse att lämna dopingprov kommer att bestraffas med upp till fyra års avstängning.

Om en idrottsutövare fullständigt erkänner och dessutom lämnar väsentlig information som leder fram till att man kan påvisa dopingförseelser som begåtts av andra personer kan avstängning nedsättas, villkorligt nedsättas eller till och med upphävas.

Vid bruk av kontaminerade kosttillskott öppnas en möjlighet att få mildare straff än tidigare förutsatt att idrottsutövaren kan visa att den gjort allt för att ta reda på innehållet.

 


Hänsyn till principerna om proportionalitet och mänskliga rättigheter
Kungörelse av bestraffningsbeslut är obligatorisk först efter lagakraft vunnen dom.
Kungörelse är inte obligatorisk för underårig eller idrottsutövare under nationell tävlingsnivå.
Underårig behöver inte påvisa hur en förbjuden substans kom in i kroppen.
För idrottsutövare under nationell tävlingsnivå behöver inte alla krav i koden tillämpas.


Undersökning och utredning
Krav på samarbete från internationella idrottsförbund, nationella olympiska kommittéer, idrottsutövare och andra i antidopingorganisationers (ADO) utredningar.

Krav på SF att rapportera all information till RF som kan tyda på brott mot dopingreglerna.

Regeringen förväntas skapa legalt stöd för samarbete och informationsutbyte med ADO.

Preskriptionstiden höjs från 8 till 10 år.

Ändring gällande förseelsen idrottsutövare som missat testtillfälle (s.k. bomkontroll) eller brustit i vistelserapportering. Anmälan om dopingförseelse sker efter totalt tre konstaterade delförseelser under en tolvmånadersperiod. Tidigare gällde tre tillfällen under 18 månader.


ISF och SF ska ha regler som kräver att ledare accepterar antidopingorganisationers rättsbefogenhet.

Obligatorisk undersökning av ledare när underårig begår dopingförseelse.

Ny förseelse. Samarbete med person som är dömd för dopningsbrott (svensk lag) eller dopingförseelse (idrottens regler).


Bättre balans i ansvar mellan internationella specialidrottsförbund (ISF) och nationella antidopingorganisationer (NADO)
Varje ADO måste erkänna dispenser från annat ADO.
NADO kan utöka beställda tävlingstester och/eller analyser.
Resultatansvar åvilar den ADO som initierat test.
Resultatansvar för vistelserapporteringsförseelse åvilar den ADO som idrottsutövaren rapporterar till.

 

Roll och ansvar för Nationell Antidopingorganisation (NADO)
Den nya koden kräver att nationella antidopingorganisationer är oberoende i operativa beslut och aktiviteter. Intentionen med skrivningen i koden är att NADO:t ska vara skiljt från idrottsorganisationen. RF har för att delvis möta detta krav beslutat om ett nytt svenskt antidopingreglemente och även ändringar i RF:s stadgar som ger RF:s Dopingkommission en mer oberoende ställning än tidigare inom RF. Frågan om ett helt från RF oberoende NADO lever vidare men verkar svår att genomföra i nuläget främst på grund av svenska myndigheters restriktiva tolkningar av vad som är möjligt enligt svensk lag. Möjligen kan det krävas lagändringar för att komma vidare.

 

Athlete reference guide to the 2015 code
WADA har gjort en särskild handledning för idrottare i syfte att förklara vad de olika reglerna i koden innebär. För den som kan förstå engelska är det en bra och kortfattad genomgång av de flesta regler som man bör ha koll på.

Frågor och svar om den nya världsantidopingkoden

WADA har även sammanställt de vanligaste frågorna kring ändringarna i koden. Även här rör det sig om engelsk text.

Uppdaterad: 10 JUN 2015 10:58

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss