Kunskapstest


Antal genomförda tester: 27401

Kunskapsfrågor

1.

Om man har blivit testad nyligen kan man vara lugn för att det dröjer minst fyra veckor innan man blir uttagen till dopingkontroll igen.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Det finns inga begränsningar på hur många gånger en idrottsutövare kan testas under ett år eller hur frekventa dessa test är.

Du svarade fel
Det finns inga begränsningar på hur många gånger en idrottsutövare kan testas under ett år eller hur frekventa dessa test är.

2.

Idrottsutövare som vistelserapporterar begår ett brott mot dopingreglerna om de inte är på den plats de angivit när dopingkontrollfunktionärerna kommer dit.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Att inte finnas tillgänglig för dopingkontroll enligt de uppgifter man lämnat i sin vistelserapportering är ett brott mot dopingreglerna. Tre sådana vistelserapporteringsbrister under en tolvmånadersperiod kan leda till avstängning.

Du svarade fel
Att inte finnas tillgänglig för dopingkontroll enligt de uppgifter man lämnad i sin vistelserapportering är ett brott mot dopingreglerna. Tre sådana delförseelser under en tolvmånadersperiod kan leda till avstängning.

3.

Tränare, kostrådgivare eller läkare som rekommenderar eller ordinerar kosttillskott eller läkemedel som leder till att idrottsutövaren lämnar positivt dopingprov riskerar att bli bestraffad för brott mot dopingreglerna.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Det är en dopingförseelse att tillhandahålla förbjuden substans eller metod till idrottsutövare. Det är också förbjudet att bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, dölja eller annan avsiktlig medhjälp till dopingförseelse. Sådan förseelse kan ge flera års avstängning.

Du svarade fel
Det är en dopingförseelse att tillhandahålla förbjuden substans eller metod till idrottsutövare. Det är också förbjudet att bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, dölja eller annan avsiktlig medhjälp till dopingförseelse. Sådan förseelse kan ge flera års avstängning.

4.

Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottsutövare för bloddoping.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov. Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas biologiskt pass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

5.

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Ansökan om medicinsk dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller Antidoping Sveriges dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för medicinsk dispens enligt Världsantidopingkoden. Ta reda på mer om dispensregler och ansökningshandlingar

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller Dopingkommissionens dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Ta reda på mer om dispensregler och ansökningshandlingar

6.

Det är mest motionärer som dopar sig. Det vill säga sådana som inte tävlingsidrottar.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Trots att 85 procent av proverna i Sverige tas på elitidrottare påträffas doping i huvudsak bland gymtränande motionärer. År 2009 till 2018 har Riksidrottsförbundet (fr o m 2021 ansvarar Antidoping Sverige för det svenska antidopingarbetet) utfört 34 865 dopingprov, varav endast ca 5 200 gjordes på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. Av de 291 bestraffade var 101 st elitidrottare, 51 st tävlande på låg nivå och hela 139 st var motionärer som inte alls tävlingsidrottade.

Du svarade fel
Trots att 85 procent av proverna i Sverige tas på elitidrottare påträffas doping i huvudsak bland gymtränande motionärer. År 2009 till 2018 har Riksidrottsförbundet utfört 34 865 dopingprov, varav endast ca 5 200 gjordes på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. Av de 291 bestraffade var 101 st elitidrottare, 51 st tävlande på låg nivå och hela 139 st var motionärer som inte alls tävlingsidrottade.

7.

WADA står för World Anti-Doping Agency och svarar för världsidrottens antidopingarbete.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
WADA leder och samordnar det internationella antidopingarbetet. WADA består av företrädare för internationell idrottsrörelse och världens regeringar. Genom WADA har globala regler utvecklats. The World Anti-Doping Code gäller med några få undantag i alla idrotter och länder.

Du svarade fel
WADA leder och samordnar det internationella antidopingarbetet. WADA består av företrädare för internationell idrottsrörelse och världens regeringar. Genom WADA har globala regler utvecklats. The World Anti-Doping Code gäller med några få undantag i alla idrotter och länder.

8.

Svenska elitidrottare som försöker dopa sig löper stor risk att åka fast.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Antidoping Sverige gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Vissa utvalda elitidrottsutövare är även skyldiga att rapportera var de befinner sig 60 minuter varje dag, så kallad vistelserapportering, och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

Du svarade fel
Svensk Antidoping gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras.  Vissa utvalda elitidrottare är även skyldiga att rapportera var de befinner sig 60 minuter varje dag, så kallad vistelserapportering, och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

9.

Vid dopingkontroll ska ansvarig dopingkontrollfunktionär alltid hälla upp urinen i A- respektive B-flaskorna.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hen begära hjälp av dopingkontrollfunktionären.

Du svarade fel
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hen begära hjälp av dopingkontrollfunktionären.

10.

Innehav av läkemedel som omfattas av dopingreglerna kan utgöra en bestraffningsbar förseelse, såväl för idrottare som ledare.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

Du svarade fel
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.