Kunskapsfrågor

Man behöver inte dopa sig för att lyckas inom idrotten.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

Allmän feedback:

En domare kan också bli uttagen till dopingkontroll i samband med match.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Endast idrottsutövare kan tas ut till dopingkontroll. Det gäller både vid tävling och utanför tävling att endast den som utövar idrott får tas ut till dopingkontroll.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Endast idrottsutövare kan tas ut till dopingkontroll. Det gäller både vid tävling och utanför tävling att endast den som utövar idrott får tas ut till dopingkontroll.

Allmän feedback:

En spelare som sitter på bänken och inte blir inbytt, kan inte heller bli uttagen till dopingkontroll i samband med den matchen.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Vid dopingkontroll i samband med match kan vilken spelare som helst i truppen tas ut till dopingkontroll, oavsett om de deltagit i matchen eller inte.

Allmän feedback:

Om man har blivit testad nyligen kan man vara lugn för att det dröjer minst fyra veckor innan man blir uttagen till dopingkontroll igen.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det finns inga begränsningar på hur många gånger en idrottsutövare kan testas under ett år eller hur frekventa dessa test är.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det finns inga begränsningar på hur många gånger en idrottsutövare kan testas under ett år eller hur frekventa dessa test är.

Allmän feedback:

Vid matcher testas endast hemmalaget för att underlätta för bortalaget som kanske har en lång hemresa framför sig.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Dopingkontroller genomförs i första hand för att säkerställa att idrott bedrivs på lika och rättvisa villkor. Därför är det också en självklarhet att båda lagen testas i samband med match.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Dopingkontroller genomförs i första hand för att säkerställa att idrott bedrivs på lika och rättvisa villkor. Därför är det också en självklarhet att båda lagen testas i samband med match.

Allmän feedback:

Om dopingkontrollfunktionären inte kan legitimera sig behöver inte idrottsutövaren ställa upp på dopingkontrollen.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen, WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen, WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

Allmän feedback:

Om idrottsutövaren inte kan lämna tillräckligt med urin vid en dopingkontroll, kan han eller hon få lämna ett blodprov istället.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det har i förväg bestämts om idrottsutövaren ska lämna blod eller urin eller både och. Om idrottsutövaren inte kan prestera 90 ml urin, väntar dopingkontrollfunktionären och man försöker igen och igen tills tillräcklig mängd samlats in.

Allmän feedback:

Idrottsutövaren får ta med sig en tränare eller annan person som stöd till dopingkontrollstationen.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Idrottsutövare som så önskar får ta med en förtroendeperson till dopingkontrollstationen. Detta är särskilt viktigt när det är funktionshindrade. som ska testas. För minderåriga som ej fyllt arton år är det dessutom obligatoriskt med en förtroendeperson.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Idrottsutövare som så önskar får ta med en förtroendeperson till dopingkontrollstationen. Detta är särskilt viktigt när det är funktionshindrade som ska testas. För minderåriga som ej fyllt 18 år är det dessutom obligatoriskt med förtroendeperson.

Allmän feedback:

En idrottsutövare kan bli fälld för doping utan att lämna ett positivt prov.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det finns flera fall där idrottsutövare fällts för doping utan att ha lämnat ett
positivt urinprov. Cyklisten Lance Armstrong är ett uppmärksammat fall, där annan typ av bevisning fick honom fälld.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det finns flera fall där idrottsutövare fällts för doping utan att ha lämnat ett
positivt urinprov. Cyklisten Lance Armstrong är ett uppmärksammat fall, där annan typ av bevisning fick honom fälld.

Allmän feedback:

Dopingjägarna ligger flera steg efter de som dopar sig och kommer aldrig komma ifatt.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

Allmän feedback:

Idrottsutövare som vistelserapporterar begår ett brott mot dopingreglerna om de inte är på den plats de angivit när dopingkontrollfunktionärerna kommer dit.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Att inte finnas tillgänglig för dopingkontroll enligt de uppgifter man lämnat i sin vistelserapportering är ett brott mot dopingreglerna. Tre sådana vistelserapporteringsbrister under en tolvmånadersperiod kan leda till avstängning.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Att inte finnas tillgänglig för dopingkontroll enligt de uppgifter man lämnad i sin vistelserapportering är ett brott mot dopingreglerna. Tre sådana delförseelser under en tolvmånadersperiod kan leda till avstängning.

Allmän feedback:

En elitidrottare som vistelserapporterar måste ange var hen befinner sig 24 timmar om dygnet och 365 dagar per år.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt

Kravet på vistelserapportering är inte riktigt så hårt. Elitidrottare som ålagts krav på vistelserapportering måste ange tidpunkt och plats en timme per dag då de ska finnas tillgängliga för dopingkontroll och dessutom rapportera adressen där de sover. Vistelserapporten kan enkelt ändras via mobil eller dator, bara det sker innan tidpunkten som man ska ändra. Lag som vistelserapporterar måste ange tid och plats en timme minst tre dagar per vecka.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel

Kravet på vistelserapportering är inte riktigt så hårt. Elitidrottare måste ange tidpunkt och plats en timme per dag då de ska finnas tillgängliga för dopingkontroll och dessutom rapportera adressen där de sover. Rapporten kan enkelt ändras via smartphone eller dator, bara det sker innan tidpunkten som man ska ändra. Lag som vistelserapporterar måste ange tid och plats en timme minst två dagar per vecka.

Allmän feedback:

Tränare, kostrådgivare eller läkare som rekommenderar eller ordinerar kosttillskott eller läkemedel som leder till att idrottsutövaren lämnar positivt dopingprov riskerar att bli bestraffad för brott mot dopingreglerna.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det är en dopingförseelse att tillhandahålla förbjuden substans eller metod till idrottsutövare. Det är också förbjudet att bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, dölja eller annan avsiktlig medhjälp till dopingförseelse. Sådan förseelse kan ge flera års avstängning.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det är en dopingförseelse att tillhandahålla förbjuden substans eller metod till idrottsutövare. Det är också förbjudet att bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, dölja eller annan avsiktlig medhjälp till dopingförseelse. Sådan förseelse kan ge flera års avstängning.

Allmän feedback:

Om tränare, kostrådgivare eller läkare rekommenderat kosttillskott som visar sig innehålla en dopingklassad substans så kan inte idrottsutövaren bestraffas för doping.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

Allmän feedback:

Kosttillskott köpta i Sverige kan innehålla dopingklassade substanser.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt

Det finns inga kosttillskott i Sverige som är godkända av någon oberoende kontrollinstans. Det finns inga garantier gällande innehållet i kosttillskott. Det har visat sig att kosttillskott innehållit både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket och tillsynen av livsmedel ska skötas av
respektive kommun.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel

Det finns inga kosttillskott i Sverige som är godkända av någon oberoende kontrollinstans. Det finns inga garantier gällande innehållet i kosttillskott. Det har visat sig att kosttillskott innehållit både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket och tillsynen av livsmedel ska skötas av
respektive kommun.

Allmän feedback:

Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottsutövare för bloddoping.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov. Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas biologiskt pass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Allmän feedback:

Motionärer som inte tävlingsidrottar kan inte dopingtestas.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Idrottens Antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Idrottens Antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Allmän feedback:

Om idrottsutövaren inte klarar att prestera de 90ml urin som är den mängd som ska samlas in, så nöjer sig den dopingkontrollansvarige med det som kom ut.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Om idrottsutövaren inte klarar av att kissa tillräcklig mängd så försluter man kärlet med den första mängden urin och idrottsutövaren kan fortsätta lämna prov i ett nytt uppsamlingskärl. På så vis fortsätter man till dess minst 90 ml urin lämnats. Då häller man ihop de tidigare lämnade mängderna urin i ett kärl som sedan fördelas i de två provtagningsflaskorna.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Om idrottsutövaren inte klarar av att kissa tillräcklig mängd så försluter man kärlet med den första mängden urin och idrottsutövaren kan fortsätta lämna prov i ett nytt uppsamlingskärl. På så vis fortsätter man till dess minst 90 ml urin lämnats. Då häller man ihop de tidigare lämnade mängderna urin i ett kärl som sedan fördelas i de två provtagningsflaskorna.

Allmän feedback:

En tränare, läkare eller annan som hjälper en idrottsutövare att dopa sig kan också bestraffas.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det anses som ett allvarligt brott mot dopingreglerna att som idrottsledare uppmuntra eller bistå idrottsutövare med doping. Den som gör detta riskerar 4 år till livstids avstängning.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det anses som ett allvarligt brott mot dopingreglerna att som idrottsledare uppmuntra eller bistå idrottsutövare med doping. Den som gör detta riskerar 4 år till livstids avstängning.

Allmän feedback:

Det finns en gräns för hur många gånger en idrottsutövare får genomgå dopingkontroll under ett år.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det finns ingen begränsning i antalet dopingkontroller per år. En idrottsutövare kan kallas till dopingkontroll hur många gånger som helst, på tävling, utanför tävling, slumpmässigt eller genom riktad dopingkontroll.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det finns ingen begränsning i antalet dopingtester per år. Det kan ske hur många gånger som helst, på tävling, utanför tävling, slumpmässigt eller som särskilt utvald individ.

Allmän feedback:

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Ansökan om medicinsk dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller Antidoping Sveriges dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för medicinsk dispens enligt Världsantidopingkoden. Ta reda på mer om dispensregler och ansökningshandlingar

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Ansökan om dispens ska ställas till det internationella specialidrottsförbundet eller Dopingkommissionens dispenskommitté, beroende på om man tävlar internationellt eller bara i Sverige. Svensk idrott följer den internationella standarden för dispens enligt världsantidopingkoden. Ta reda på mer om dispensregler och ansökningshandlingar

Allmän feedback:

Idrottsutövare som har läkarintyg kan alltid använda dopingklassade läkemedel för att behandla sjukdom.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Läkarintyg duger inte. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om medicinsk dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en medicinsk dispens beviljad i förväg. Övriga idrottsutövare kan ansöka om medicinsk dispens i efterhand, vilket kallas retroaktiv medicinsk dispens. Här hittar du mer information om mecinska dispenser

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Läkarintyg duger inte. Idrottare på hög tävlingsnivå måste i förväg ansöka om dispens om man använder dopingklassade läkemedel. De måste alltså ha en dispens beviljad i förväg.  Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand, vilket kallas retroaktiv dispens. Här hittar du mer information om dispenser

Allmän feedback:

När idrottsutövare blir kallade till dopingkontroll måste de omedelbart avsluta träningen, eller om det är vid tävling, omedelbart inställa sig för dopingkontroll.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Idrottsutövare ska infinna sig till dopingkontroll så snabbt som möjligt, men får om de önskar först delta vid medaljutdelning, prata med media, uppsöka läkarvård, värma ned eller avsluta träningen. Detta får dock ske först efter överenskommelse med ansvarig dopingkontrollfunktionär, eftersom det ska avdelas en följeslagare som ska ha ständig uppsikt över idrottaren under dessa aktiviteter.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Idrottare ska infinna sig till dopingkontroll så snabbt som möjligt men får om de önskar först bevista medaljutdelning, prata med media, uppsöka läkarvård, värma ned eller avsluta träningen. Detta får dock ske först efter överenskommelse med ansvarig dopingkontrollfunktionär, eftersom det ska avdelas en följeslagare som ska ha ständig uppsikt över idrottaren under dessa aktiviteter.

Allmän feedback:

Det finns en särskild domstol inom svensk idrott som dömer dopingärenden.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Dopingnämnden (DoN) dömer i första instans. En dom från DoN kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ inom svensk idrott vid bestraffningsärenden.

Allmän feedback:

Det är mest motionärer som dopar sig. Det vill säga sådana som inte tävlingsidrottar.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Trots att 85 procent av proverna i Sverige tas på elitidrottare påträffas doping i huvudsak bland gymtränande motionärer. År 2009 till 2018 har Riksidrottsförbundet (fr o m 2021 ansvarar Antidoping Sverige för det svenska antidopingarbetet) utfört 34 865 dopingprov, varav endast ca 5 200 gjordes på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. Av de 291 bestraffade var 101 st elitidrottare, 51 st tävlande på låg nivå och hela 139 st var motionärer som inte alls tävlingsidrottade.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Trots att 85 procent av proverna i Sverige tas på elitidrottare påträffas doping i huvudsak bland gymtränande motionärer. År 2009 till 2018 har Riksidrottsförbundet utfört 34 865 dopingprov, varav endast ca 5 200 gjordes på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. Av de 291 bestraffade var 101 st elitidrottare, 51 st tävlande på låg nivå och hela 139 st var motionärer som inte alls tävlingsidrottade.

Allmän feedback:

Idrottsutövare får inte analyssvaret hemskickat efter att ha genomgått en dopingkontroll.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Dopingkontroller kan göras nationellt av Antidoping Sverige eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Normalt skickas inte något provsvar. I Sverige finns dock möjlighet för idrottsutövaren att särskilt begära att få ett provsvar.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Kontroller kan göras nationellt av Svensk Antidoping eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Normalt skickas inte något provsvar. I Sverige finns dock möjlighet för idrottsutövaren att särskilt begära att få ett provsvar.

Allmän feedback:

WADA står för World Anti-Doping Agency och svarar för världsidrottens antidopingarbete.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
WADA leder och samordnar det internationella antidopingarbetet. WADA består av företrädare för internationell idrottsrörelse och världens regeringar. Genom WADA har globala regler utvecklats. The World Anti-Doping Code gäller med några få undantag i alla idrotter och länder.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
WADA leder och samordnar det internationella antidopingarbetet. WADA består av företrädare för internationell idrottsrörelse och världens regeringar. Genom WADA har globala regler utvecklats. The World Anti-Doping Code gäller med några få undantag i alla idrotter och länder.

Allmän feedback:

Under tiden från kallelsen tills dess dopingprov avlämnats ska idrottsutövaren vara under ständig uppsikt.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Dopingkontrollfunktionären ska ha idrottsutövaren under ständig uppsikt efter det att kallelse till dopingkontroll skett. Idrottsutövaren är skyldig att hålla sig inom synhåll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Funktionären ska ha idrottsutövaren under ständig uppsikt efter det att kallelse tilldopingkontroll skett. Idrottsutövaren är skyldig att hålla sig inom synhåll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar.

Allmän feedback:

En svensk idrottsutövare kan bara dopingtestas av en auktoriserad dopingkontrollfunktionär från Antidoping Sverige.  

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottsutövare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottsutövare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

Allmän feedback:

Svenska elitidrottare som försöker dopa sig löper stor risk att åka fast.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Antidoping Sverige gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Vissa utvalda elitidrottsutövare är även skyldiga att rapportera var de befinner sig 60 minuter varje dag, så kallad vistelserapportering, och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Svensk Antidoping gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras.  Vissa utvalda elitidrottare är även skyldiga att rapportera var de befinner sig 60 minuter varje dag, så kallad vistelserapportering, och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

Allmän feedback:

Idrottsutövare i Sverige måste ha medicinsk dispens beviljad hos Antidoping Sverige om de använder ett dopingklassat läkemedel.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Medlemmar som enligt reglerna för medicinsk dispens klassas som övriga idrottsutövare kan ansöka om retroaktiv medicinsk dispens efter det att de testat positivt i dopingkontroll. Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå måste alltid ha ansökt om och beviljats medicinsk dispens i förväg.

Läs mer om medicinsk dispens

Fel svar, feedback:

Du svarade fel

Medlemmar som enligt reglerna för medicinsk dispens klassas som övriga idrottsutövare kan ansöka om retroaktiv medicinsk dispens efter det att de testat positivt i dopingkontroll. Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå måste alltid ha ansökt om och beviljats medicinsk dispens i förväg.

Läs mer om medicinsk dispens

Allmän feedback:

Kosttillskott kan innehålla dopingklassade substanser.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Antidoping Sverige och Riksidrottsförbundet avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och att det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra tillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Antidoping Sverige och Riksidrottsförbundet avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och att det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra tillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

Allmän feedback:

Varje år bestraffas ca 5 procent av testade svenska idrottsutövare för brott mot dopingreglerna.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Det är endast 0,8 procent av alla testade idrottsutövare som de senaste tio åren bestraffats för dopingförseelser. Bland elitidrottarna i Sverige är siffran så låg som 0,3 procent.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Det är endast 0,8 procent av alla testade idrottsutövare som de senaste tio åren bestraffats för dopingförseelser. Bland elitidrottarna i Sverige är siffran så låg som 0,3 procent.

Allmän feedback:

Vid dopingkontroll ska ansvarig dopingkontrollfunktionär alltid hälla upp urinen i A- respektive B-flaskorna.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hen begära hjälp av dopingkontrollfunktionären.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Idrottsutövaren ska alltid själv hantera sin egen urin, från avgivandet till att det fördelas i flaskorna. Detta för att idrottsutövaren ska vara helt säker på att ingen annan rört provet. Om idrottsutövaren inte själv klarar av att hälla upp urinen kan hen begära hjälp av dopingkontrollfunktionären.

Allmän feedback:

Samtliga substanser i WADA:s dopinglista är förbjudna vid såväl träning som tävling.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). Läs mer i WADA:s dopinglista

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). Läs mer i WADA:s dopinglista.

Allmän feedback:

Innehav av läkemedel som omfattas av dopingreglerna kan utgöra en bestraffningsbar förseelse, såväl för idrottare som ledare.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

Allmän feedback:

Cannabis omfattas inte av dopingreglerna

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Cannabis finns på WADA:s dopinglista och är förbjudet vid tävling i alla idrotter.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Cannabis finns på WADA:s dopinglista och är förbjudet vid tävling i alla idrotter.

Allmän feedback:

Idrottare får inte ta några som helst läkemedel i anslutning till tävling.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Man får vid behov använda läkemedel som inte innehåller dopingklassade substanser. Idrottare som har ett medicinskt behov måste ansöka om dispens för att få använda dopingklassade läkemedel. På Röd-Gröna listan kan man se vilka läkemedel som omfattas av dopingreglerna och WADA:s dopinglista visar vilka substanser och metoder som klassas som doping.

Allmän feedback:

Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Allmän feedback:

Dopingkontrollfunktionären måste ange något skäl till att just du blir kallad till dopingkontroll.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hen blir kallad till dopingkontroll.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hen blir kallad till dopingkontroll.

Allmän feedback:

En idrottare som är förkyld kan använda den medicin som bäst lindrar symtomen, utan risk för doping.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Om man är sjuk och använder medicin, men ändå kan idrotta, bör man undersöka om medicinen omfattas av dopingreglerna. Det gäller både receptfria läkemedel och sådant som läkare ordinerar. Det är ditt eget ansvar. Ett tips är att söka efter läkemedlet på den röd-gröna listan som finns på antidoping.se.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Om man är sjuk och använder medicin, men ändå kan idrotta, bör man undersöka om medicinen omfattas av dopingreglerna. Det gäller både receptfria läkemedel och sådant som läkare ordinerar. Det är ditt eget ansvar. Ett tips är att söka efter läkemedlet på den röd-gröna listan som finns på antidoping.se.

Allmän feedback:

Tävlingsarrangörer och idrottsledare är på begäran skyldiga att bistå dopingkontrollfunktionären i dennes arbete, t.ex genom att tillhandahålla lämplig testlokal.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Utifrån de förutsättningar som råder vid dopingkontrollen är tävlingsarrangör och ansvariga idrottsledare skyldiga att bistå funktionärerna och medverka till att kontrollen kan genomföras. Försvårande av dopingkontroll kan bestraffas med fyra års avstängning.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Utifrån de förutsättningar som råder vid dopingkontrollen är tävlingsarrangör och ansvariga idrottsledare skyldiga att bistå funktionärerna och medverka till att kontrollen kan genomföras. Försvårande av dopingkontroll kan bestraffas med fyra års avstängning.

Allmän feedback:

Idrottsutövare måste berätta om eventuellt bruk av läkemedel, p-piller, naturläkemedel och kosttillskott vid dopingkontroll.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.

Allmän feedback:

Alla svenska specialidrottsförbund (SF) ska ha egna antidopingprogram.

Sant

Falskt

Rätt svar, feedback:

Du svarade rätt
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Fel svar, feedback:

Du svarade fel
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Allmän feedback:
Antal frågor som visas:10
Nivå 3: mer än 9 poäng

Du hade alla 10 rätt! Det var bra! 

Som idrottsmedlem är du skyldig att känna till och följa dopingreglerna. Många dopingförseelser sker dock på grund av slarv eller okunskap och skulle kunna undvikas. Hur ser det ut i er förening? Genom att Vaccinera Klubben mot doping tar föreningen ansvar i antidopingfrågan och får en struktur för att höja kunskapsnivån. Klubben minimerar risken för doping och står bättre förberedda om det ändå skulle uppstå problem. 

Testa dina kunskaper igen!

Bjud in dina vänner att göra kunskapstestet!

Facebook Twitter

Ta ställning och håll dig uppdaterad genom att gilla Svensk Antidoping på Facebook

Nivå 2:9 poäng

Du kan en del men det finns mer att lära.

Som idrottsmedlem är du skyldig att känna till och följa dopingreglerna. Många dopingförseelser sker dock på grund av slarv eller okunskap och skulle kunna undvikas. Hur ser det ut i er förening? Genom att Vaccinera Klubben mot doping tar föreningen ansvar i antidopingfrågan och får en struktur för att höja kunskapsnivån. Klubben minimerar risken för doping och står bättre förberedda om det ändå skulle uppstå problem. 

Testa dina kunskaper igen!

Bjud in dina vänner att göra kunskapstestet!

Facebook Twitter

Ta ställning och håll dig uppdaterad genom att gilla Svensk Antidoping på Facebook

Nivå 1:5 poäng

Du behöver nog lära dig lite mer om dopingreglerna.

Som idrottsmedlem är du skyldig att känna till och följa dopingreglerna. Många dopingförseelser sker dock på grund av slarv eller okunskap och skulle kunna undvikas. Hur ser det ut i er förening? Genom att Vaccinera Klubben mot doping tar föreningen ansvar i antidopingfrågan och får en struktur för att höja kunskapsnivån. Klubben minimerar risken för doping och står bättre förberedda om det ändå skulle uppstå problem. Testa dina kunskaper igen!

Gå nu vidare till steg 2 diskutera i styrelsen

 

Bjud in dina vänner att göra kunskapstestet!

Facebook Twitter

Ta ställning och håll dig uppdaterad genom att gilla Svensk Antidoping på Facebook